Å oppføre et bygg uten feil underveis

Byggeprosjekter som gjennomføres med Lean- og VDC-tankegang sikrer at medarbeiderne trives og bidrar med hele seg. Prosjektene vil dermed være mer lønnsomme, ha bedre kvalitet og bli levert på avtalt tid uten at feil oppstår underveis. De kan også bidra til at virksomheter blomstrer, blir bedre steder å jobbe og blir mer konkurransedyktige.

Se Lean- og VDC-kurs
Les om oppstartssamlinger

Rådgivning for bygg- og anleggsbransjen

Bygg- og anleggsbransjen er prosjektbasert og krever tilpassede løsninger som bygger på utprøvd metodikk

Alle våre ansatte kommer fra BA-bransjen og har hatt ledende stillinger hos entreprenører og/eller hos byggherrer. Lean Communications hjelper 60-100 prosjekter hvert år. Vi tilegner oss erfaringer fortløpende og vet hva som virker - og hva som ikke virker. Vi mener vi er det mest kompetente Lean- og VDC-miljøet for bygge- og anleggsbransjen og tilbyr tilpassede kurs og rådgiving til akkurat det prosjektet som skal støttes.

Suksesskriterium nummer én er ledelse, styring og oppfølging

Lean og VDC-ledelse er annerledes enn mer tradisjonell prosjektledelse. Selvfølgelig står byggkunnskapen sentralt, men i tillegg handler Lean- og VDC-ledelse mye om å få mennesker til å fungere sammen. Vi gjennomfører rene ledersamlinger hvor viktigheten og teknikkene gjennomgås. Vi diskuterer også tidsperspektivet mye. Dette er fordi vi opplever at prosjektets ledere ofte har alt fort kort tidshorisont i sitt arbeid. Dermed blir hverdagen preget av "rask tid", dvs mailer som må besvares, møter det kalles inn til på kort varsel og mange lange dager.

Suksesskriterium nummer to er involvering av de utførende og tydelige ansvar

På bakgrunn av de rotårsaksanalysene vi har utført sammen med bransjen, vet vi at involvering skaper eierskap til prosjektet og planene. Når en fase på et prosjekt skal planlegges, samles alle som skal delta i gjennomføringen. På den måten sikres det at prosjektet har all nødvendig kompetanse tilstede for å legge en god plan. Dette gjelder både for prosjekteringsfasen og for produksjonsfasen. Involvering brukes til involverende bakoverplanlegging. Planlegging på denne måten gjør ansvarsforholdene tydelige og oppfølgingen enkel.

Mennesker fungerer best i lag.

Suksesskriterium nummer tre er kunnskap/kompetanse

Med hvert par hender følger det med en gratis hjerne. Men et dårlig system slår mennesker gode hensikter når som helst. Ved å satse på mennesker, utdanne de, gi de mulighet til å lykkes - så får vi ti-gangen igjen. Som Toyota sier: "We don't build cars. We build excellent people. Our people build excellent cars". Vi kan vise hvordan dette kan settes i system for å skape bedre prosjekter.

Hver fase i byggeprosjektet må komme riktig i gang med teambuilding, popplæring og planlegging. Vi arrangerer oppstartssamlinger / fasestarter. Målet med disse er å sikre rett oppstart gjennom å involvere deltagerne i fasen. Vi ønsker at prosjektene skal gå som en klokke. Derfor har vi ofte brukt tuttrykket TIKK om disse fasestartene. TIKK står for redusert gjennomføringsTid, Involvering, bedre Kvalitet og redusert Kost. Det er et av våre mest populære produkter og handler om rett prosjektgjennomføring og gjennomføres per fase i byggeprosjektet etter et fastlagt, standardisert program.

Vårt Lean-spill Byggsimulatoren tar tak i byggebransjens utfordringer rundt planlegging og oppfølging. Byggsimulatoren illustrerer utfordringene i et byggeprosjekt og hvordan man kan løse disse ved hjelp av Lean planlegging. Simulatoren har 12 roller og går gjennom 3 omganger. Etter hver runde måles resultatene og deltagerne ser hvilke effekter som kan oppnås.

Vi ønsker å dele kunnskap om Lean på alle områder, og våre konsulenter skriver ofte innlegg med sine refleksjoner. Under kan du se de to siste innleggene.

It's hard to be aggressive when you do not know who to hit

Byggverk uten fundamentering

Noen utvalgte prosjekter som vi har deltatt i