Alle våre kurs kan skreddersys for å passe bedriftens spesifikke behov

Bedriftsinterne VDC- og Leankurs

Ønsker du noe enda mer spennende enn "rett ut av boksen"-opplæring for dine ansatte?

Et kurs som er spesielt tilrettelagt din bedrift med lett gjenkjennelig språk og med eksempler fra egen hverdag

Få et tilbud

Ved å knytte kursinnholdet til deltakernes daglige arbeid blir pensumet relevant og enklere å tilegne seg.

Vår erfaring er at bedriftstilpassede kurs med tilpassede øvelser gir deltakerne bedre forståelse for hva Lean betyr i praksis knyttet opp til egne arbeidsoppgaver. I tillegg øker det motivasjonen og troen på at hver enkelt kan bidra til forbedringer i egen organisasjon.

Dette gjør kursdeltagerne i stand til å gjennomføre forbedringer, samt at de blir gode ambassadører for det videre Leanarbeidet.

Lean Communications’ kursholdere har lang erfaring i å skreddersy og gjennomføre bedriftstilpassede kurs. Gjennom å coache, støtte og utfordre kursdeltagerne skaper vi engasjement og en trygg læringsarena.

Ta kontakt

Ditt navn

Telefon

Firma

Her er et utvalg av organisasjoner vi har laget bedriftsinternt Leankurs for: