Å samle seg om å oppnå felles mål sammen med sine nærmeste medarbeidere

Oppstartssamlinger

Vi arrangerer kick offs eller samlinger for virksomheter eller konkret i prosjekter. Lean, VDC, forbedring er typiske temaer for virksomheten, men i prosjekter er det som regel knyttet direkte til den fasen prosjektet er i - eller skal i gang med.

Alle prosjekter trenger en ordentlig igangsetter før fasen settes i gang, enten fasen er prosjektering eller prosjektet er i gjennomføring. Vi mener prosjekter eller prosjektfaser for ofte - i beste mening - settes for raskt i gang. Den største risikoen er at vi får strekk i laget, at ikke alle deltagerne helt forstår hva vi skal i gang med, hvilke metoder som er valgt, hva som er kundemålet, hvilke frister som gjelder - eller hva prosjektkulturen egentlig er.

Vi sørger for at menneskene i prosjektet fungerer sammen og ønsker å lykkes. Lean og VDC som metodikk innen byggeprosjekter har, brukt på rett måte, vist en oppsiktsvekkende positiv effekt på Tid, Involvering, Kostnad og Kvalitet i mange prosjekter. Resultatet er bedre lønnsomhet.

Ta kontakt med oss for å høre hvordan akkurat ditt prosjekt kan oppnå bedre resultater, la oss få menneskene til å jobbe sammen mot felles mål. Vi har gjort det før.

Med praktiske øvelser blir en oppstartssamling til en opplevelse. Vi kan bruke byggsimulatoren - som er svært faglig rettet - eller vi kan kombinere alvoret med The Lean Bartender Game. Som er akkurat det det høres ut som...

Ønsker du å høre mer om konseptet?

Bjørn Ungersness

Daglig leder / Partner / Konsulent