Maler for Lean-verktøy

Et av våre prinsipper er at vi bruker utprøvde metoder og verktøy som et utgangspunkt for styrt forbedring. Dette vil vi også dele med dere som skulle ønske det. Derfor legger vi ut diverse verktøy som dere kan laste ned fritt (Trykk på tilpasset lenke for å åpne som PDF fil). Kontakt oss gjerne om du har noen spørsmål rundt verktøyene.

5 ganger hvorfor

En problemløsningsteknikk som innebærer å spørre hvorfor gjentatte ganger, for å komme forbi de åpenbare symptomene, helt til man finner rot-årsaken. Bør ikke forstås bokstavelig. Bruk gjerne andre måter å spørre på som ikke inneholder like sterkt element av anklage. Eks: hva er grunnen til at, hva kommer det av at osv.

Last ned 5 ganger hvorfor

A3

A3 er et standardformat som brukes for blant annet problemløsning, forslag, planer og statusoversikt. Det som er viktig er ikke formatet, men prosessen og tenkningen bak.

Last ned A3

Verktøykassa

Verktøykassa kan man bestille i forbindelse med kurs hos oss. I denne verktøykassa finner du alt du trenger for å avholde en Lean-workshop og annen inspirasjon.

Les om bedriftsinterne kurs

Fiskebeinsdiagram

Fiskebensdiagram er et verktøy som kan brukes til å kartlegge mulige sammenhenger mellom årsaker og virkninger. Prosessen med å lage et fiskebeinsdiagram gjøres i et team/ gruppe og er velegnet til å få frem ulike forståelser av årsakene til et problem. Dette for siden å kunne måle de ulike faktorenes betydning og sette inn forbedringstiltak.

Last ned Fiskebeinsdiagram

FMEA

En feilmodus og effektanalyse (FMEA) er et verktøy som brukes til å klassifisere alvorlighetsgrad og sannsynlighet for feil. Den er spesielt mye brukt i prosessindustrien, og har til hensikt å studere konsekvensene av feil i prosessen. Det brukes oftest i konstruksjonsfasen eller i planleggingen av prosesser.

Last ned FMEA

Forbedringslapp

Dette er lapper som du for eksempel kan bruke når du jobber med PUKK-hjulet eller prioriteringsvindu. Denne filen er i Powerpoint, slik at du kan sette på egen logo om du ønsker det og tilpasse til dine egne vurderingskriterier.

Last ned Forbedringslapp

Kommunikasjonsplan

Dette er en plan på hvordan du kan kommunisere og takle utfordringer. Klikk her for å se et eksempel.

Last ned Kommunikasjonsplan

Forbedringstavle (PUKK-tavle)

Planlegg – Utfør – Kontroller – Korriger. Tankemodell utviklet av Shewhart (1926) for å systematisere prosessen for å vedlikeholde eller forbedre en prestasjon. Viser dynamikken mellom planlegging, utførelse, sjekk (kontroll av resultater) og oppfølgingstiltak.

Last ned PUKK

Prioriteringsvinduet

Med prioriteringsvinduet finner du ut av hvilke problemer du bør gå i gang med å løse først.

Last ned Prioriteringsvinduet

Ordliste

Her finner du forklaringer på flere ord og uttrykk som brukes i arbeidet med Lean.

Last ned Ordliste

SIPOC

Supplier – Inputs – Process – Outputs – Customer. SIPOC er et verktøy vi bruker til overordnet prosesskartlegging.

Last ned SIPOC

DMAIC

DMAIC er en forbedringsmetodikk der DMAIC er forkortelse for Define, Measure, Analyse, Improve and Control. Alle stegene I DMAIC-prosessen er nødvendige og skal gjennomføres i riktig rekkefølge.

Last ned DMAIC