Hva er Lean og VDC?

Lean er en helstøpt filosofi for kontinuerlig forbedring som går ut på å levere feilfrie tjenester og produkter gjennom å produsere verdi for kunden og å gjøre det så effektivt som mulig. VDC bygger på Lean og gir et rammeverk som virkeliggjør dette for bygge- og anleggsprosjekter.

Målet er å gjennomføre prosjekter uten at sløsing med tid, ressurser eller materialer oppstår. Som en følge av dette forbedres lønnsomheten, kvaliteten øker og medarbeiderne blomstrer.

Dette er Lean og VDC

VDC-modell

Få en kort introduksjon om VDC gjennom e-læring - Trykk på bildet for å komme til kurset:

hort
Ordet Lean kommer fra engelsk og betyr slank eller smidig. Ved å jobbe med Lean jobber man for å få en effektiv eller smidig prosess ved hjelp av å fjerne sløsing.

Vi forklarer ofte Lean ved å beskrive det i tre hovedelementer:

1. Forstå hva som er verdi for kunden. 2. Skape flyt. 3. Bli en lærende organisasjon/prosjekt

En kunde er en som venter på resultatet av ditt arbeid. I dette ligger det at alle er leverandører og alle er kunder. Mange kunder er interne, andre er eksterne. Verdi er å produsere det som er nødvendig – når det er ­nødvendig – i den mengden som er nødvendig.

Alle bevegelser gjennom verdikjeden/prosessene skal skje med en jevn bevegelse - en flyt. Det hele kan sammenlignes med en rolig elv som flyter av gårde.

For å bli bedre må vi lære av de bra tingene vi gjør og av de feilene man gjør. Vi må bli en lærende organisasjon som aldri slutter å lære. Vi må tenke på kvalitetssystemet vårt som hukommelsen til bedriften, slik at kunnskapen ikke kun sitter hos enkeltpersoner, men i bedriften.

Lean er lederstyrt og medarbeiderdrevet.

VDC

Virtual design and construction VDC forteller at dette handler om både prosjektering (design) og bygging (construction) samt at det forteller at alle forhold modelleres og planlegges før bygging går i gang (virtual).

VDC-rammeverket viser at kundemål og prosjektmål må henge sammen og det er flere elementer som går sammen for å oppfylle dette; BIM, ICE, målinger og "PPM" - eller involverende planlegging som dette oftest betegnes som.

I fm opplæring går vi nøye gjennom alle disse elementene og begrepene.

Historisk bakgrunn for Lean

Den første som integrerte en komplett produksjonsprosess var Henry Ford med sin introduksjon av samlebåndet tilbake i 1913. Han kunne levere billig og han kunne levere raskt, men alle T-Fordene var like – også fargen.

Toyota, med base i et ressursribbet Japan etter 2. verdenskrig måtte tenke nytt. Gjennom smarte forbedringer fant de metoder for både å tilby variasjon i produkttilbudet og beholde flyteffektiviteten til samlebåndet. De utviklet et helhetlig metodeverk, The Toyota Production System.

De fokuserte på produktflyten gjennom hele produksjonsprosessen, de introduserte maskiner som overvåket egen produksjonskvalitet, satte maskinene opp i prosessekvens og sørget for korte omstillingstider for å muliggjøre korte produksjonsserier med stor variantbredde.

Hvert steg i produksjonsprosessen matet tidligere steg i prosessen med sitt behov for materiell. Resultatet ble lave kostnader, stor variantbredde, høy kvalitet og veldig rask omløpstid – dette som respons til kundenes ønsker og behov.

Toyotas suksess ble observert og transformert til hva vi kjenner som LEAN i boken «The Machine That Changed the World» (1990) av James P. Womack, Daniel Roos og Daniel T. Jones. I en senere bok, «Lean Thinking» (1996), ble LEAN prinsippene spesifisert:

  1. Definer hva som er verdi for kunden
  2. Identifiser verdistrømmen for hvert produkt som skaper disse verdiene og angrip alle steg som ikke bidrar til verdien
  3. Skap flyt gjennom verdistrømmen
  4. Standardiser arbeidet
  5. Perfeksjoner verdistrømmen gjennom kontinuerlig forbedring


Lean har siden spredd seg til alle typer industriproduksjon og til nye sektorer, inklusive bygg og anlegg, logistikk, helse, varehandel, tjenestesektoren og offentlige virksomheter over hele verden.

Historisk bakgrunn for VDC

VDC ble utviklet som et rammeverk for å bruke Lean-tankesettet i bygge- og anleggsprosjekter. Det ble erkjent at det gikk med svært mye ressurser i bransjen med til dels dårlige resultater, store overskridelser og mange feil. CIFE – Center for Integrated Facility Engineering ved Stanford University i California dekomponerte problemet og lanserte rammeverket i 2001. Det har senere spredt seg utover verden, men Skandinavia har vært svært tidlig ute med å ta metodikken i bruk.

E-læring: Hvitt Belte

Ønsker du litt kunnskap om Lean?

Hvis du ønsker litt grunnleggende kjennskap til hva Lean er så har vi laget et gratis nettkurs som gir deg en god introduksjon til metodikken.

Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre, og er med multiple choice oppgaver underveis. Etter fullført kurs får du diplom på e-post.

På norsk