Norges ledende leverandør av Lean- og VDC-tjenester for bygg- og anleggsbransjen

Det handler om å få menneskene til å virke

Kurs: Hørt/Trent/Gjennomført

Vårt kurstilbud for Lean og VDC i bygge- og anleggsprosjekterer er delt i tre kompetansenivåer med beskrivende tekst; "Hørt" - "Trent" - "Gjennomført". Hørt er felles, men de andre nivåene er rettet mot 1) prosjektering spesielt, 2) byggeproduksjonen spesielt eller 3) prosjektet sett under ett. Vi mener dette gir en pedagogisk og enkel tilnærming for at våre kunder skal kunne finne riktig kurs.

Hørt er en introduksjon til Lean- og VDC-stoffet som gjennomføres som e-læring. Varighet er ca 35 minutter og gjennomføres digitalt.

Trent er nivået der alle grunnleggende ferdigheter blir gjennomgått, øvet og trent med de som deltar på kurs. Kursene er på 2+1 dager slik at det blir anledning til å praktisere og øve (trene) før eksamen og utdeling av kompetansebevis.

Gjennomført innebærer en mulighet for en sertifisering av prosjektet eller virksomheten fordi prosjektet/virksomheten følges av oss som en garantist. Se figur under.

Kurs/kompetansenivåene

Våre neste kurs

Trening i byggefasen med VDC og Lean som metode

05.09 , 06.09 , 19.10
08:00
Oslo
16000 kr.

Trening i prosjekteringsfasen med VDC og Lean som metode

11.09 , 12.09 , 26.10
08:00
16000 kr.
Side 1 av 2

Oppstartssamlinger

Vi arrangerer kick offs eller samlinger for prosjekter der Lean, VDC, forbedring, planlegging og inspirasjon er typiske temaer. Fasene kan være prosjektering eller en av byggefasene.

Vi mener prosjekter eller prosjektfaser for ofte - i beste mening - settes for raskt i gang. Den største risikoen er at vi får strekk i laget, at ikke alle deltagerne helt forstår hva vi skal i gang med, hvilke metoder som er valgt, hva som er kundemålet, hvilke frister som gjelder - eller hva prosjektkulturen egentlig er. Det er derfor et behov for å samles, dele informasjon, bygge lag og skape noe sammen. Typisk planer.

Det er riktig og viktig at deltagerne som skal bidra og delta i fasen som oppstarten gjelder for er de som deltar. Det er ingen grunn til at maleren skal være med i oppstart for grunnarbeidsfasen, men det er all grunn til at maleren skal være med på oppstart for innredningsfasen.

Programmet utvikles sammen med prosjektledelsen, men som regel er opplæring og gjennomføring av en involverende plan for fasen et sentralt element. Dersom prosjektet har andre behov så kan vi også tilfredsstille det, vi har feks mange artige spill som løfter stemningen.

Vi vet hvordan et prosjekt kan bli et leanprosjekt og deler gjerne denne kunnskapen. Det er en prosjektspesifikk prosess med elementer som må times og tilpasses. Noen av disse elementene er

  • Felles oppstartssamlinger for å skape forståelse for hvorfor prosjekt gjennomføres, hvordan samarbeidet skal være, regler og systemer som gjelder osv
  • Opplæring/istandsetting av prosjektorganisasjonen
  • Involverende planlegging
  • Lean ledelse og kunnskapen om at det er menneskene i prosjektet som leverer resultatene
  • Tilgjengeliggjøring av ekstra kunnskap ved behov

Kontakt oss så diskuterer vi!

Vi har over

16.000

Sertifiserte kursdeltakere

100

Års erfaring med Lean

800

Gjennomførte prosjekter

Noen av de vi har hjulpet

Organisasjoner vi samarbeider med

Vi som sitter i ledelsen er:

Bjørn Ungersness

Daglig leder / Partner / Konsulent

Jørn Tøien

Faglig leder / Partner/ Konsulent