Norges ledende leverandør av Lean- og VDC-tjenester - tlf: 958 33 468

Det handler om å få menneskene til å virke

Lean Communications AS er landets fremste operative miljø for lean og VDC. Vi jobber i mange bransjer, men er særskilt tunge i bygg og anlegg. Der jobber vi med å sørge for at prosjekter starter med tydelig definerte mål, planlegges på dag-nivå med involvering og avsluttes på tid, på kvalitet og med god lønnsomhet for alle aktører. Vi utgjør en forskjell!

Vår ambisjon er å være med å endre verden.

kurs-nivåer

Kurs: Hørt/Trent/Gjennomført

Vårt kurstilbud for Lean og VDC i bygge- og anleggsprosjekterer er delt i tre kompetansenivåer med beskrivende tekst; "Hørt" - "Trent" - "Gjennomført". Hørt er felles, men de andre nivåene er rettet mot 1) prosjektering spesielt, 2) byggeproduksjonen spesielt eller 3) prosjektet sett under ett. Vi mener dette gir en pedagogisk og enkel tilnærming for at våre kunder skal kunne finne riktig kurs.

Hørt er en introduksjon til Lean- og VDC-stoffet som gjennomføres som e-læring. Varighet er ca 35 minutter og gjennomføres digitalt. Start kurset her

Trent er nivået der alle grunnleggende ferdigheter blir gjennomgått, øvet og trent med de som deltar på kurs. Kursene går over 4 samlinger slik at det blir anledning til å praktisere og øve (trene) før eksamen og utdeling av kompetansebevis.

Fasestart der Lean Communications støtter med opplæring og fasilitering i ditt prosjekt. Les mer om dette her


Våre neste kurs

Side 1 av 1

Vi har over

22.500

Sertifiserte kursdeltakere

110

Års erfaring med Lean

1232

Gjennomførte prosjekter

Noen av de vi har hjulpet

Organisasjoner vi samarbeider med

Vi som sitter i ledelsen er:

Lasse Ringstad

Partner og konsulent

Terje Leknessund

Partner og konsulent

Jørn Tøien

Faglig leder / Partner/ Konsulent

Øystein Grønvold

Teknisk leder og spillutvikler

Bjørn Ungersness

Daglig leder / Partner / Konsulent