Lean Grønt Belte og Lean Six Sigma Grønt Belte

Hva er forskjellen?

Lean handler om hvordan man fjerner sløsing slik at tidsbruken kortes ned (Lean) og Six Sigma handler om hvordan kvaliteten kan forbedres.

På kurset Lean Six Sigma Grønt Belte (5 dager) får kursdeltagerne kunnskap om både PUKK (Planlegg-Utfør-Kontroller-Korriger) – og DMAIC (Define – Messure – Analyze – Improve – Control) som forbedringsmodeller, og vi jobber systematisk gjennom DMAIC-modellen med deltagernes egne forbedringsprosjekter. DMAIC-metoden beskriver både hva som skal gjøres og hvordan det skal gjøres. Utgangspunktet for alt forbedringsarbeid er kunden, kundens krav og behov, og hvordan prosessene kan forbedres til å levere etter kundens krav. Derfor må vi starte med å identifisere kunden og jobbe systematisk med å tallfeste og analysere årsaker, mulige løsninger og effektive tiltak for rett gjennomføring. Videre gjennomgås effektiv implementering av løsningene og teknikker og metoder for å sikre vedvarende forbedring. En stor del av dette kurset er også Lean Ledelse. Du vil da bli godt rustet til å være prosjektleder for større forbedringsprosjekter i din bedrift.

På kurset Lean Grønt Belte (2 dager) vil du få en fordypning i verktøyene fra Lean Six Sigma Gult Belte i tillegg vil man få introdusert en del nye verktøy som KATA og Hoshin Kanri. Du vil være innom temaene tavlemøter, visuell styring og endringsledelse.

Lean Grønt Belte er for deg som:

  • Har Lean Six Sigma Gult Belte (el. l.) fra før
  • Ønsker en fordypning i Lean
  • Ønsker å lære mer om verktøy, tavlemøter og endringsledelse

Lean Six Sigma Grønt Belte er for deg som:

  • Har Lean Six Sigma Gult Belte (el. l.) fra før
  • Ønsker en internasjonal sertifisering innen Lean Six Sigma
  • Ønsker en fordypning i Lean og Six Sigma
  • Ønsker å lære mer om Lean Ledelse og fasilitering
  • Ønsker å lære mer om verktøy, tavlemøter og endringsledelse for å bli rustet i å lede endringer i egen organisasjon
  • Ønsker å få øvelse i å bruke Leanverktøy og da spesielt DMAIC-modellen på egne forbedringsprosjekter


Internasjonal sertfisering
Vi bygger kursene våre på BOK («body of knowledge») fra en amerikanske kvalitetsorganisasjon som heter ASQ og på det som er selve opprinnelsen for denne beltestrukturen, General Electric/Honeywell. Dette mener vi er riktig ettersom vi da er tro mot originalen og den internasjonale standarden innenfor Lean og Six Sigma.


Beltestrukturen
Kursene innen Lean og Six Sigma går fra Hvitt Belte – Gult Belte – Grønt Belte – Svart Belte
Kursoversikt for Standard Lean kurs finner du her. Er du på utkikk etter Lean kurs for bygg og anlegg kan du se her.

Beltestrukturen
Beltestrukturen i Lean