2+1 dager

"Trent" - Trening i byggefasen med VDC og Lean som metode

Lær hvordan dere kan skape økt lønnsomhet og samhandling i prosjekter gjennom bruk av Lean og VDC-tankesett i organisering, planlegging og gjennomføring av byggefasen

Påmelding

Tidligere deltagere om kurset

"Veldig god innføring i takplanlegging, med forutsetninger og teknikker"

Kursdeltager 2022

"Informativt og involverende kurs. Gir teoretisk og praktisk innsikt og forståelse av hva Lean innebærer. Trolig det mest strukturerte og intuitive nettkurset jeg har vært på."

Kursdeltager 2022

Veldig relevant i forhold til det vi holder på med. Enkelt å se at det er direkte overførbart til arbeidshverdagen vår.

Jørn Antonsen, Bjørn Bygg

Lærte om hvordan slakk ikke nødvendigvis er en dårlig ting og hvordan det å lage tog gjør det lettere å planlegge fremdrift

Ragnhild Gylder, STØ Entreprenør

Det var store muligheter til å tenke selv, samt senere ta det opp i plenum, og da komme frem til noe som vi virkelig har troen på. Kursholder var også veldig god i faget, og gå oss god veiledning til å komme frem til gode tanker om hvordan vi selv vil gjennomføre prosjektene.

Harald Hansen, STØ Entreprenør

Kurset er rettet mot hvordan vi kan løse utfordringer vi ikke snakker om i hverdagen. Lett å forstå prinsippet i hvordan man kan arbeide på en bedre måte ved å involvere alle deltagere.

Ken Eriksen, Betongbygg

Fint med fokus både på "Lean-prinsipper" og kultur/holdning.

Marianne Skovly, Advasia

Totalt

5,7

På skala fra 1-6

5.6Innhold

5.7Foreleser

5.7Faglig kompetanse

5.8Evne til å engasjere

Hva er Lean Construction?

Kursbeskrivelse

Lær hvordan prosjektets byggetid kan halveres og bunnlinjen dobles.

Bakgrunnen for kurset er at bygge- og anleggsprosjekter historisk har vært forsinket, hatt høye kostnader og slitt med å bli bygget feilfritt første gang – og at dette kan endres. Årsakene er manglende involvering, manglende eierskap og etterlevelse av eksisterende plan. Fokus i kurset er å lære tiltak/metoder som hindrer forsinkelser, overskridelser og byggefeil. Dette betyr involverende planlegging i praksis og å lære hvordan dette har en enorm positiv virkning på flyt i prosjektet. På kurset lærer deltakerne hvordan unngå forsinkede tegninger eller leveranser av varer og materiell og hvordan oppnå resultater som kalkulert!

Vi benytter digitale verktøy for å sikre ekte involvering av deltagere. Trening på bruk av verktøy og metode ser vi på som kritiske suksesskriterier for å sikre læringsutbytte og en positiv kursopplevelse. Kurset veksler mellom teori og praktiske øvelser og gir all nødvendig kunnskap for å begynne å bruke lærdom direkte etter kurset.

Kurset kan også gjennomføres direkte inn i et bygg- eller anleggsprosjekt. Er dere over 5 stykker fra eget firma så ta kontakt på denne siden for å få et tilbud på bedriftsinternt kurs.

 • Byggherrer/Tiltakshavere
 • PA-miljøer og utbyggere for bygg- og anleggsprosjekter.
 • Arkitekter og rådgivere
 • Entreprenører
 • Leverandører
 • Studenter

På dette kurset lærer deltakerne involverende planlegging i praksis og hvorfor dette har en enorm positiv virkning på flyt i prosjektet.

 • Det å legge planen er én ting, men å sørge for at planen blir fulgt er en annen. Derfor snakker vi også om hvordan prosjektet skal ledes og følges opp for å sikre gjennomføring som planlagt. Formålet med kurset er å sette deltagerne i stand til å øke kvaliteten i eget prosjekt, dvs. å gjennomføre det som læres bort når de kommer til sin egen arbeidsplass.

Etter endt kurs vil du kunne:

 • Lede, eller delta i, kontinuerlig forbedringsarbeid i din avdeling.
 • Styre det involverende planarbeidet i ditt prosjekt.
 • Sikre god fremdrift i prosjektene dine gjennom å skape flyt og forutsigbarhet i produksjonen.
 • Skape eierskap til prosjekt og planer hos dine samarbeidspartnere.

Dag 1 og 2:
• Velkommen og introduksjon
• Hva er Lean og VDC?
• Utfordring i bygg og anlegg
• Grunnprinsippene i Lean Construction
• Involverende planlegging (Taktplanlegging)
• Praktisk planleggingsøvelse
• Riktig første gang
• 7 forutsetninger for sunne aktiviteter
• Logistikk på byggeplass
• Struktur for oppfølging av plan
• Møtestruktur og ansvarsfordeling
• Visuell styring
• Gjennomgang av oppgaver frem til dag 3


Dag 3:

• Presentasjon av oppgaver
• Prosjektkultur og Lean lederskap
• Oppsummering og eksamen

For å motta kompetansebevis fra Lean Communications og NTNU kreves bestått oppgave og eksamen. Oppgave gjennomføres mellom dag 2 og 3. 30-minutters digital eksamen gjennomføres på slutten av dag 3.

Velg en dato

Trent: Effektiv planlegging og gjennomføring av byggefase - Med VDC, Lean og Takt

16.04 , 17.04 , 30.05
08:00
Oslo
16000 kr.

Trent: Effektiv planlegging og gjennomføring av byggefase - Med VDC, Lean og Takt

28.05 , 29.05 , 15.08
08:00
Oslo
16000 kr.
Side 1 av 1