Om Terje

Terje har vært med oss siden 2019. Han har fagbrev innen bygg og anlegg samt en bachelor i bygg fra Høgskolen i Bergen. Han har tidligere jobbet som prosjektleder og KS-leder.

➔ Terje holder også foredrag, mer om det kan du lese her

Bakgrunn

Jeg har jobbet i byggebransjen siden 16-årsalderen. Jeg har fagbrev som forskallingssnekker og en bachelorgrad innen anleggsteknikk og byggeplassdrift. Tidligere jobbet som anleggsleder, prosjektleder og KS-leder hos en entreprenør i Bergen.

De siste årene har jeg jobbet som konsulent for Lean Communications. I tillegg til å være kursholder innen Lean, Lean Construction og VDC har jeg støttet kunder i deres iverksetting av lærdom til praksis, skape verdier og lykkes som team.

Spesialiteter

Jeg er strukturert og har god forståelse for prosessene i bygg og anlegg. Jeg har hatt lederroller i ulike prosjekter og entrepriseformer innen bygg og anlegg. Jeg har selv "stått i krigen" og kan bygg og anlegg! Jeg vet hva som skal til for å lykkes i prosjekter med sammensatte prosjektorganisasjoner. Jeg bruker et lett forståelig språk og er opptatt av at «folka på gulvet» skal vite sin verdi på lik linje med toppledelsen. Vil kalle meg selv pragmatisk.

Lean filosofien fordi:

Jeg har slått meg til ro med at meningen med livet er å forbedre oss. Dette harmoniserer fint med Lean

Lean Communications - og HUPS - fordi:

Den mengden med kunnskap og nyskapning som ligger i Lean Communications er jeg utrolig stolt av å kunne både bidra til, samt være et en del av. Det at vi setter kundens langsiktige fremgang foran vår egen kortsiktige vinning og at vi jobber med noe vi tror på og kan stå for er viktige prinsipper som jeg føler alle deler og bærer på brystet.

Stell og vedlikehold av grøntanlegget til et boligkompleks.

Å kunne kommunisere med dyr. Jeg tror dyrene kunne fortalt oss mer om naturen enn hva vi mennesker kan forstå.

Liam Gallagher

“Lead as you had no authority”- Fujio Cho

Det å faktisk få folk til å endre arbeidsmetode/tankesett ved å overbevise dem om at dette er en bedre metode, uten at du kan si «du skal gjøre som jeg sier» er en utrolig bekreftende måloppnåelse og anerkjennelse for en leder. Det samme gjelder for konsulenter.

Fridykking og krabbefiske. Alt det havet har å tilby!