Slik fungerer Lean i byggebransjen

Slik fungerer Lean i byggebransjen

Bare dårlige nyheter er gode nyheter, sies det. Bygg eller prosjekter med skandaler, feil og overskridelser får dermed sin andel av oppslagene i media. Det blir liten mediedekning når samarbeidet fungerer godt, prosjektene leveres uten feil og med god lønnsomhet selv om dette burde være hovedregelen!

Lean bruker «utvikling av mennesker som ønsker å lykkes sammen» som viktigste grep for økt effektivitet. Hva menes egentlig med det? Jo; Å sette alle medarbeidere i stand til å lykkes med sine bidrag.

Det handler om å se felles mål, at alle som jobber i prosjektet forstår hvorfor dette prosjektet gjennomføres. Det er stor forskjell på disse to utsagnene:

  • «målet med byggeprosjektet er å overlevere det til byggherren innen avtalt tid» og
  • «å gi beboerne et godt sted å tilbringe livet»

Det første handler om en tidsfrist. Det andre handler om hva vi skal få til. Vi er trygge på at det andre utsagnet er mer egnet til å levere gode prosjekter.

Vi må derfor slutte å snakke om «overlevering med null feil» som mål. At et produkt er som bestilt når det leveres er en selvfølge. Det vi bør sette som mål er «å bygge uten feil underveis». Tenk hvilken forskjell det ville gjort med kvalitetssikring, beboeropplevelse og fremtidsutsikter for bransjen! Og lønnsomheten.

Videre handler det om å tilføre kompetanse slik at ønskene om å lykkes kan bli virkelighet. Det finnes mange kurs for byggebransjen. Noen er lovpålagte, og de må selvsagt gjennomføres. Andre har overskriften Lean og kan være direkte rettet mot produksjon, prosjekterings- eller byggherrerollen. Men kompetanse som ikke brukes forvitrer. Derfor må ny kunnskap praktiseres, Da hentes effektene ut. Så kompetanse måles ikke i hvor mange som er lært opp, men hvilken effekt som oppnås.

Det mest sentrale begrepet i Leankursene er begrepet «Flyt». Lykkes vi med å lage flyt i byggeprosjektene vil vi oppleve at

  • Vi aldri mangler tegninger på byggeplassen
  • Produksjon, prosjektering, beslutninger og innkjøp henger sammen
  • Alle som gjennomfører prosjektet er involvert i planleggingen

Lean i byggebransjen fungerer slik at alle som er engasjert i byggeprosjektene kan, vil, ønsker og oppfordres til å delta aktivt i en løpende forbedring av gjennomføringen. Tenk hva det ville gjort for arbeidsmiljøet i byggebransjen å dyrke uttrykket «vi bygger ikke bygninger. Vi bygger mennesker som bygger bygninger».

Skrevet av

Jørn Tøien

Faglig leder / Partner/ Konsulent