Jørn Tøien

Faglig leder / Partner/ Konsulent


Om Jørn

Jørn var med å starte Lean Communications sammen med Bjørn. Han jobber i særlig stor grad med opplæring og prosjektgjennomføring, er utdannet elektroingeniør og har tidligere jobbet som ansvarlig for Kvalitet, HMS og Lean i Mesta. Han har VDC-sertifisering fra NTNU/Stanford

Utover det daglige arbeidet med lean og VDC holder Jørn også foredrag ➔ mer om det kan du lese her

Bakgrunn

Jeg er arvelig belastet som ingeniør og gikk ut av ingeniørhøgskolen i Sarpsborg i 1983. På skolen møtte jeg Irene – vi giftet oss i 1988 – og vi fulgte hverandre gjennom videre utdanning innenfor programmering og regulering samt innenfor bedriftsøkonomi. Jeg er glad i oversikt og struktur og bruker mye tid på å forenkle, forstå og forklare sammenhenger på en oversiktlig måte. Mange vil kunne karakterisere meg som strukturert...

Spesialiteter

Lean-fasilitering, involverende planlegging for prosjekter, VDC, dokumentasjon, formuleringer, KS og HMS.

Lean filosofien fordi:

Fokuset ligger på menneskene i organisasjonen som drivkraft. Dette passer med mitt menneskesyn. Og at det legges vekt på å skape verdi – det er viktig for samfunnet og for å fortsette å være en velferdsstat.

Lean Communications - og HUPS - fordi:

Å jobbe med og få anledning til å være ute i felten og oppleve mange interessante virksomheter, møte mange flotte mennesker og kunne utgjøre en liten forskjell. Og – som medstifter av selskapet - selvfølgelig våre egen ansatte.

“Success is not final, failure is not fatal: It‘s the courage to continue that counts.” - Winston Churchill.

Det er ikke så farlig om det ikke virker med en gang bare vi fortsetter å prøve. Ingen kan ta deg på å gjøre så godt du kan. Men alle kan ta deg på å ikke prøve. Så: gnag på!

Jeg har flere kamerater som er forbilder for meg. Tør ikke nevne navn: ingen nevnt, ingen glemt.

I andre sammenhenger: De som kan jobbe i bransjer jeg ikke egner meg for, det vil si lærere og folk i omsorgs- og helsetjenesten. Og de som har bygget det samfunnet vi lever i.

Å lese og forstå alles motiver.

Hvis noen har lyst til å snakke om musikk, at det er altfor mye fotball på TV eller at reklame suger, så blir jeg med. Jeg diskuterer gjerne også politikk – det er alltid lettest når en ikke har så mye greie på det.

Har du spørsmål, eller ønsker du å booke foredragsholder?

Forespør foredragsholder