Hva er Lean?

Lean er en helstøpt filosofi som går ut på å levere feilfrie tjenester og produkter gjennom å produsere verdi for kunden og å gjøre det så effektivt som mulig. Målet er forbedret økonomisk lønnsomhet og å skape merverdi gjennom økt kundefokus.

detteerlean

Ordet Lean er ikke en forkortelse, men kommer av det engelske ordet Lean som betyr slank eller smidig. Ved å jobbe med Lean jobber man for å få en effektiv eller smidig prosess ved hjelp av å fjerne sløsing.

”Galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat”.
-Albert Einstein

For å forklare hva Lean er deler vi det opp i tre hovedelementer:

1. Forstå hva som er verdi for kunden

En forutsetning for å definere hva som er verdi for kunden, er å definere kunden. En kunde er en som venter på resultatet av ditt arbeid, og i dette ligger det at vi alle er leverandører og vi er alle kunder. De fleste kundene befinner seg internt i organisasjonen. Verdi er å produsere det som er nødvendig – når det er ­nødvendig – i den mengden som er nødvendig.

2. Skape flyt

I en Lean bedrift skjer alle bevegelser gjennom verdikjeden/prosessene med en jevn bevegelse uten mange stopp. Produkter/tjenester flyttes ikke tilbake i verdikjeden for å gjøres om – det hele kan sammenlignes med en rolig elv som flyter av gårde.

3. Bli en lærende organisasjon

For å bli bedre må vi lære av de bra tingene vi gjør og av de feilene man gjør. Vi må bli en lærende organisasjon som aldri slutter å lære. Vi må tenke på kvalitetssystemet vårt som hukommelsen til bedriften, slik at kunnskapen ikke kun sitter hos enkeltpersoner, men i bedriften.

Historisk bakgrunn for Lean

Den første som integrerte en komplett produksjonsprosess var Henry Ford med sin introduksjon av samlebåndet tilbake i 1913. Han kunne levere billig og han kunne levere raskt, men alle T-Fordene var like – også fargen.

Toyota, med base i et ressursribbet Japan etter 2. verdenskrig måtte tenke nytt. Gjennom smarte forbedringer fant de metoder for både å tilby variasjon i produkttilbudet og beholde flyteffektiviteten til samlebåndet. De utviklet et helhetlig metodeverk, The Toyota Production System.

De fokuserte på produktflyten gjennom hele produksjonsprosessen, de introduserte maskiner som overvåket egen produksjonskvalitet, satte maskinene opp i prosessekvens og sørget for korte omstillingstider for å muliggjøre korte produksjonsserier med stor variantbredde.

Hvert steg i produksjonsprosessen matet tidligere steg i prosessen med sitt behov for materiell. Resultatet ble lave kostnader, stor variantbredde, høy kvalitet og veldig rask omløpstid – dette som respons til kundenes ønsker og behov.

Toyotas suksess ble observert og transformert til hva vi kjenner som LEAN i boken «The Machine That Changed the World» (1990) av James P. Womack, Daniel Roos og Daniel T. Jones. I en senere bok, «Lean Thinking» (1996), ble LEAN prinsippene spesifisert i fem grunnprinsipper:

  1. Definer hva som er verdi for kunden
  2. Identifiser verdistrømmen for hvert produkt som skaper disse verdiene og angrip alle steg som ikke bidrar til verdien
  3. Skap flyt gjennom verdistrømmen
  4. Standardiser arbeidet
  5. Perfeksjoner verdistrømmen gjennom kontinuerlig forbedring

Lean har siden spredd seg til alle typer industriproduksjon og til nye sektorer, inklusive bygg og anlegg, logistikk, helse, varehandel, tjenestesektoren og offentlige virksomheter over hele verden.

Hva Lean er for oss

Vi mener at Lean kan anvendes i alle organisasjoner der det er behov for omstilling og effektivisering.

I Lean er lønnsomhet målet, ikke fokuset. Fokuset er nemlig på den enkelte medarbeider og involvering av medarbeiderne gjennom god ledelse. Kontinuerlig forbedring er nøkkelen til å skape en fleksibel organisasjon, og i kontinuerlig forbedring er læring et sentralt element. Lean tilbyr metoder og verktøy som skal til for å optimalisere arbeidsprosesser, samt et styringsverktøy som muliggjør gjennomføring av prosjekter på kortere tid, med lavere kostnader, høyere fortjeneste og bedre kvalitet.

Vi tror på Lean fordi det fungerer!