TIKK

TIKK – Et planleggings- og oppfølgingskonsept for prosjektgjennomføring i byggebransjen

LEAN som metodikk innen byggeprosjekter har, brukt på rett måte, vist en oppsiktsvekkende positiv effekt på Tid, Involvering, Kostnad og Kvalitet i mange prosjekter. Konseptet har dokumenterbar effekt for våre kunder ved:

Redusert tid

Økt involvering/samhandling mellom de involverte partene

Redusert kostnad

Økt kvalitet

Basert på snart 10 års erfaring med LEAN som metodikk innen Bygg & Anlegg har vi satt sammen konseptet TIKK for byggebransjen. Konseptets mål er å lose det enkelte prosjekt fra oppstart til overlevering. Ved hjelp av involvering reduserer vi tid og kostnad og øker kvaliteten i våre kunders prosjekter.

Ønsker du å høre mer om konseptet?
Kontakt vår TIKK-ansvarlig Thomas Mælen
Tlf: 920 51 043
thomasm@leancommunications.no