Forbedring gjennom forståelse

Lean-spill

Lean byggeplass kurs_11a_web lean_spill Lean byggeplass kurs_05_web

 

Forstå Lean gjennom Lean-spill

Lean Communications ønsker å sette din organisasjon i stand til å videreføre forbedringsarbeidet. For å klare dette er det viktig at bedriften har gode læringsarenaer. En slik læringsarena kan være et Lean-spill.

I et Lean-spill har man en simulert arbeidsprosess som man bruker prinsipper, teknikker og verktøy fra Lean for å forbedre. Deltagerne må ta aktive valg, implementere nye løsninger og vurdere effekten av disse.

 

Workshop, veilederutdanning eller kjøp spillet

Vi har sertifiserte kursholdere som i tillegg til å avholde spillet som en workshop eller del av et kurs/seminar, kan gi personer i deres organisasjon opplæring i å avholde spillet internt hos dere. Vi selger selvsagt også spillet.

Spillet avholdes som workshops over 4-8 timer avhengig av hvilket læringsutbytte som ønskes. Ved en heldagsworkshop økes teoridelen og tiden til å diskutere sine egne problemstillinger slik at læringsutbyttet blir større. Spillet kan fint brukes i sammenheng med oppstart av et forbedringsprosjekt. I spillet oppleves en prosess som ikke fungerer, og deltagerne analyserer seg frem til måter å forbedre prosessen på. De blir derved i stand til å ta med seg denne kompetansen i det videre forbedrings­arbeidet på sin arbeidsplass. Dette gir et enormt læringsutbytte og er en kraftig inspirasjon til å fortsette forbedringsarbeidet.

 

Vi tilbyr følgende spill både som workshops og for salg:

Lean-spillet

Et produksjonsspill som er utviklet av John Bicheno som passer for alle bransjer. Spillet fremstiller på en veldig pedagogisk måte de vanligste prinsippene innen Lean (flyt, pull, sløsing, takt, just in time, visualisering, rett fra meg mm).

Priser:
Pris spill:                      12 000,-
Pris veilederutdanning:   9 000,-
Pris workshop per pers:  2000,-

 

Revere
Revere er den svenske bedriften som har utviklet spillene og som vi har et tett samarbeid med. Revere har jobbet med effektivisering i 15 ulike land i over 20 år og er dermed svært erfarene når det kommer til Lean. De har vært i Japan og studert Lean og de har blitt trent opp av verdens fremste Lean-eksperter. I tillegg til utvikling av spill driver de med kursing og consulting. Eksempler på bedrifter de har jobbet med er Gambro og Tetra Pak som begge har vunnet den Svenske Lean-prisen.

revere_logo

 

Tilbakemelding fra spilldeltakere

Vi ba om en tilbakemelding fra deltagerne på forrige kurs:

Hva er ditt helhetsinntrykk av arrangementet? Karakter 6 av 6 mulige.

Snitt på alle spørsmål: 5,75 av 6 mulige.

Kommentar:

«Praktisk innfallsvinkel var veldig vellykket. Nyttig for å få beslutningstakere og de som jobber med oppgavene til å forstå mulighetene ved bruk av lean som metodikk når det blir brukt riktig»

 

Kontakt

petter

Har du spørsmål om de ulike Lean-spillene, veilederutdanningen eller om workshoppene?
Kontakt Petter Brænde for mer informasjon.
Tlf: 909 93 889    petterb@leancommunications.no

Klikk her for vår kurskalender

Lønnsomhetslekkasjer

1

FEIL LEDERE

Vi gjør dyktige fagfolk til halvgode kontorister. Og vi lar de dyktigste prosjektlederne ta kremjobbene fremfor utfordringene.

2

MANGLENDE HELHET OG MÅLBILDE

Vi graver grøfter fremfor å bygge Vikersund.

3

FEIL ELLER MANGLENDE MÅLINGER

Vi har verken kultur for eller vilje til måling og vet ikke riktig hva vi skal måle. 

4

FOR LAVE MÅL

Vi måler mot bransjestandard. Men heisen ble oppfunnet fordi noen ville bygge verdens høyeste hus.

5

FEIL HELTER

Vi bygger heltestatus rundt redningsmannskapene og overser de som sørger for at feilen ikke fant sted.

6

DELENE OG JEG’ET SETTES OVER HELHETEN

Vi sparer gjerne en halvtime på egen oppgave selv om det skapes ekstra dagsverk senere i verdikjeden.

7

MANGLENDE LÆRING PÅ TVERS

Har bedriften 10 års erfaring eller ett års erfaring 10 ganger?

8

FORVEKSLING AV TRAVELHET OG EFFEKTIVITET

Selv om man har noe å gjøre hele tiden, så betyr ikke dette at man er effektiv

9

FEIL OG KVALITETSSVIKT SKAPER MERARBEID

En av tre arbeidsoppgaver burde aldri vært utført.

10

DÅRLIG PLANLEGGING

Vi løper etter i stedet for å ligge i forkant. Vi har for lite plantrohet og respekt for egne planer.

Ta kontakt i dag

Send oss en

Ring oss på 958 33 468

Ring oss på
400 02 465

Eller stikk innom

Vi kan også ringe deg!