Forbedring gjennom forståelse

Lønnsomhetslekkasjer

1

FEIL LEDERE

Vi gjør dyktige fagfolk til halvgode kontorister. Og vi lar de dyktigste prosjektlederne ta kremjobbene fremfor utfordringene.

2

MANGLENDE HELHET OG MÅLBILDE

Vi graver grøfter fremfor å bygge Vikersund.

3

FEIL ELLER MANGLENDE MÅLINGER

Vi har verken kultur for eller vilje til måling og vet ikke riktig hva vi skal måle. 

4

FOR LAVE MÅL

Vi måler mot bransjestandard. Men heisen ble oppfunnet fordi noen ville bygge verdens høyeste hus.

5

FEIL HELTER

Vi bygger heltestatus rundt redningsmannskapene og overser de som sørger for at feilen ikke fant sted.

6

DELENE OG JEG’ET SETTES OVER HELHETEN

Vi sparer gjerne en halvtime på egen oppgave selv om det skapes ekstra dagsverk senere i verdikjeden.

7

MANGLENDE LÆRING PÅ TVERS

Har bedriften 10 års erfaring eller ett års erfaring 10 ganger?

8

FORVEKSLING AV TRAVELHET OG EFFEKTIVITET

Selv om man har noe å gjøre hele tiden, så betyr ikke dette at man er effektiv

9

FEIL OG KVALITETSSVIKT SKAPER MERARBEID

En av tre arbeidsoppgaver burde aldri vært utført.

10

DÅRLIG PLANLEGGING

Vi løper etter i stedet for å ligge i forkant. Vi har for lite plantrohet og respekt for egne planer.

Ta kontakt i dag

Send oss en

Ring oss på 958 33 468

Eller stikk innom

Vi kan også ringe deg!