Lean Produksjon

industri-700x-400

logoer produksjon

Rådgivning i Lean Produksjon

Lean produksjon er utgangspunktet for all Lean-tankegang. Produksjonsmetodikken for fremstilling av varer og tjenester er hentet fra Toyota. Vellykkede Lean-implementeringer i produksjon resulterer i forutsigbar produksjon som igjen gir lønnsomhet. 

Forutsigbarhet i produksjonsprosessen er nøkkelen til en effektiv og strømlinjeformet virksomhet. For å oppnå dette må man få kontroll på alle de ulike aktivitetene i bedriften, fra å vite hvor lenge aktivitetene varer til ressursbruk og tider for hvert enkelt prosessteg.

Lean produksjon inneholder en rekke velutprøvde metoder og verktøy som bidrar til å kartlegge verdikjeden og optimalisere flyten.

Som alt annet Lean-arbeid – dette er lederstyrt og medarbeiderdrevet. Vi tror at hvis du skal endre resultatet av ditt arbeid, må du endre måten du arbeider på. Involvering av alle instanser og avdelinger gir oversikt og mulighet til å sette i gang riktige korrigerende tiltak.

Organisasjoner som lykkes i å myndiggjøre sine ansatte slik at de er med å drive endringsprosessene vil oppnå en kraftig forbedret bunnlinje, samtidig som det skapes en særegen følelse av fellesskap i organisasjonen.

Lean produksjon betyr først og fremst mulighet til en stabil lønnsomhet, forutsigbarhet i produksjonsprosessen og kontinuerlig forbedring over tid.

 

Kurs i Lean Produksjon