Lean Offentlig Sektor

Lean effektiviserer saksbehandling og reduserer kø og ventetid i offentlig sektor

offentlig-sektor-700x-400

logoer offentlige sektor

Lean rådgivning i offentlig sektor

Lean offentlig sektor gir raskere saksbehandling, mindre kø og mindre ventetid ved å fjerne «tidstyver» gjennom involvering og ansvarliggjøring av medarbeidere i et godt samspill med lederne.

Utfordringene i offentlig sektor er mange og ulike, og den nylig nedsatte Effektivitetskommisjonen er et tegn på økte krav fra øverste nivå.

Gjennom Lean offentlig sektor får man oversikt over arbeidsprosessene og kan på en systematisk måte fjerne eller redusere «tidstyver».

Det som er viktig er å bli litt bedre hver dag.

For å oppnå nettopp dette må tydelig ledelsesstyring og både myndiggjøring og involvering av de ansatte til. En slik prosess skaper engasjement, stabilitet og disiplin i forbedringsarbeidet, noe vår erfaring med offentlige sektor viser.

Den velutprøvde Lean-filosofien inneholder metoder og verktøy som skal til for å utnytte tilgjengelige ressurser av menneskelig og økonomisk karakter. Lean i offentlig sektor gir både medarbeidere og ledere verdifull ny tid som kan brukes på andre samfunnsviktige oppgaver.

 

Kurs i Lean Offentlig Sektor