Lean Logistikk

Lean sikrer forutsigbarhet og effektivitet i logistikken

logistikk-700x-400

logoer logistikk

Lean rådgivning i Logistikk

Logistikk er å sikre en forutsigbar, velorganisert og effektiv vare- og informasjonsflyt.

Å sette søkelys på kundens forventninger er en god måte å styre og organisere logistikk på. I Lean logistikk står kundens krav og forventninger sentralt; det er kunden som setter krav til produkt, leveringstid, informasjon og kostnad. Dette gir økt fokus på verdikjeden i virksomheten. Å anerkjenne og kartlegge verdikjeden  for så å fjerne forstyrrelser kan både skape og sikre god flyt av varer og informasjon.

I Lean er troen på bred involvering av ansatte i disse prosessene essensiell.  

Ved at ledere legger til rette for å metodisk jobbe med forbedringer, sikrer det gode og varige løsninger. Eierskapet til løsninger og systematikk rundt endringsarbeid skaper også grobunn og mulighet for å forbedre prosessene etterhvert som erfaringer høstes. Hvordan en velger å styre logistikken påvirker tilslutt lønnsomhet og konkurranseevnen.

Vi som jobber med Lean logistikk har lang operativ erfaring fra logistikkfunksjoner, noe vi tror er en forutsetning for å lykkes sammen.

Vi utdyper gjerne konseptet. Ring oss eller send en e-post for en uforpliktende prat om Lean Logistikk.

 

Lean kurs i logistikk