Lean Ledelse

Asset 2@4x

logoer ledelse

Rådgivning i Lean Ledelse

Lean er lederstyrt, medarbeiderdrevet kontinuerlig forbedring –  Innføring av Lean bør ha til hensikt å utvikle en virksomhets kultur mot å være preget av kontinuerlig forbedring i alle ledd. Å innføre Lean i en virksomhet er derfor en grundig prosess og kan begrunnes med følgende sitat fra Albert Einstein:

 

«Galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat»

Dette krever fokus og langsiktighet fordi den største trusselen mot etablering av Lean er at det blir «nok et initiativ». Arbeidet krever både utholdenhet og utvikling av endringskompetanse.

 

Vår samlede erfaring har gitt oss innsikt i hvordan vi kan forberede og gjennomføre Lean forbedringsprosjekter, utvikle en kultur og sørge for å hente ut de identifiserte gevinstene. Vi synes det derfor det er formålstjenlig å dele disse erfaringene og som sitatet over tilsier, så må vi gjøre noe annet i morgen enn det vi gjør i dag for å få bedre resultater. Når mange virksomheter finner det krevende å «innføre Lean», så er årsakene til dette ofte å spore tilbake til to forhold;

  • Kultur og lederskap
  • Kompetanse om prosesser, prosessledelse og prosessforbedringer

Vil du vite mer om Lean Ledelse så ta kontakt for en prat.

Kurs i Lean Ledelse