Lean Helse

Lean forbedrer flyt og reduserer ikke-verdiskapende arbeid i helsektoren

helse-700x-400

logoer helse

Lean rådgivning for helsesektoren

Lean helse handler om å se mulighetene i den hardt pressede helsesektoren. Ved å vektlegge lederstyring og sette pasienter i sentrum, vil Lean helse både forbedre flyt og redusere ikke-verdiskapende arbeid.  

I  Lean helse tror vi at involvering er nøkkelen til å identifisere og redusere ikke-verdiskapende arbeid. En effektiv pasientflyt krever gode prosesser og en oversikt over absolutt alle ledd i verdikjeden. For å sikre riktig gjennomføring av prosessene i helsesektoren må lederstyring og klare mål bli prioritert og vektlagt. I Lean helse er hovedfokuset på den totale flyten, ikke optimalisering i enkeltavdelinger. Men denne flyten kan ikke oppnås uten det aller mest essensielle i helsesektoren: medarbeiderne.

Man skal jobbe smartere, ikkeløpe fortere.

Den tiden som frigis ved implementering av Lean helse, kan for eksempel brukes til flere og bedre møter med pasientene, og dermed optimalisere behandlingen av dem og deres opplevelse av den. Vi har sett at behovet er stort. Lean helse har metoder og verktøy for å forbedre overleveringer mellom ulike avledninger, og å gjøre arbeidsplassen til et bedre sted for både medarbeidere og pasientene. Vi vil hjelpe helsesektoren med å oppnå flyt i arbeidsprosessene, oppnå de økonomiske kravene og samtidig ha et pasientfokusert foretak med engasjerte og involverte medarbeidere som både kan og får lov til å påvirke sin egen arbeidshverdag.

Vi utdyper gjerne konseptet gjennom en uforpliktende prat. Ring oss eller send en e-post.

 

Lean kurs for helsesektoren