Lean Bygg og Anlegg

Lean øker konkurranseevnen og lønnsomheten i bygg og anleggsbransjen

bygg-og-anlegg-700x-400

 

logoer bygg

Lean rådgivning for bygg og anlegg

Bygg- og anleggsbransjen er prosjektbasert. Derfor kreves det spesialtilpassede løsninger. Vi har videreutviklet Lean-verktøy og tilpasset de slik at byggebransjen kan øke sin konkurranseevne og lønnsomhet. Målet er å fjerne sløsing. Dette gjøres ved å fjerne eller redusere ikke-verdiskapende prosesser.

Forutsigbarhet i fremdriften i et bygg- eller anleggsprosjekt krever kontroll på aktivitetene; når aktivitetene skal være ferdig, varighet, forventet ressursforbruk og forutsetninger for gjennomføring. Bransjens største utfordring er samlet planlegging for alle involverte fag og eierskap til planen. Lean bygg og anlegg sikrer slik planlegging på en måte som gir forutsigbarhet, flyt og økt lønnsomhet.

Suksesskriterier er involvering av de utførende og tydelig ansvarsfordeling.

Vi tror på at involvering skaper eierskap til prosjektet og planene. Når en fase på et prosjekt skal planlegges, samles alle som skal delta i gjennomføringen. På den måten sikres det at all kompetanse som skal til er med på planleggingen. Vi kaller dette faseplanlegging eller bakoverplanlegging. Med Lean bygg og anlegg får våre kunder kontroll over prosjektene gjennom kommunikasjon, forutsigbarhet, reduserte kostnader, produktivitetsøkning, kvalitetsforbedringer (herunder HMS) og inntektsøkning.

Et av våre mest populære produkter heter: «TIKK» (Tid, Involvering, Kvalitet, Kost) Som handler om en god prosjektstart. For at et byggeprosjekt skal lykkes må man planlegge gjennomføringen og gjennomføre som planlagt.  Ta kontakt med Bjørn Ungersness for å lære mer om dette produktet.


Video fra vårt spill – Hotellbyggeren

 

Lean kurs i bygg og anlegg