Referanser

Under finner dere et utvalg av våre referanser. For utdypende informasjon så ta gjerne kontakt.


Ombygging av Haugesund fengsel
Fremdrift redusert fra planlagt 90 dager til 11 dager
Tapte soningsdøgn redusert fra planlagt 420 til 306
Antall timeverk redusert fra planlagt 2144 til 1050

Byggeprosjekt leiligheter 
42 % Redusert byggetid
18 % Redusert timeforbruk på tømmer
50 % Reduksjon av antall timeverk på teknisk rørentreprenør
2 MNOK Reduksjon av riggkostnader
Norsk bedrift, MNOK 300, 230 ansatte, flere lokasjoner
Realisert gevinst (verifisert av CFO):Prosjektstyring:   MNOK 12
Administrasjon og fellestjenester:   MNOK 16,4
Planer og underlag On Time In Full:  fra 56%  til > 95%
Produksjon:   MNOK 32
HMS:   80%  skadereduksjon

Saksbehandlingstid for bostøtteordningen i Husbanken
Før iverksettelse av arbeid var saksbehandlingstiden opptil 25 dager.
Målet ble satt til 14 dager.
Per i dag er behandlingstiden på tre – 3 dager
Gjennom opplæringstiltak og learning-by-doing er organisasjonen tilført kompetanse til å fortsette eget forbedringsarbeid fremover.
 
Månedsrapportering innen økonomi
 Månedsrapportering innen økonomi ble tatt ned fra 10 dager til 3 dager ved hjelp av prosesskartlegging, identifisering av muligheter og gjennomføring av tiltak
 
Ansettelsesprosess
 Gjennomført forbedring av ansettelsesprosess gjennom kartlegging, identifisering av flaskehalser og innføre frister. Fra 135 timer til 60 timer i snitt per ansettelse.
 
EHF-fakturering
 Kystverkets administrasjonssenter i Honningsvåg har et ønske om at flest mulige fakturaer skal mottas som EHF og gjennomførte et forbedringsprosjekt på dette. De gikk fra 13% til over 70% (Oktober 2016).