Vår kursfilosofi

Våre kurs i lean gir virksomheter gode forutsetninger til å arbeide med kontinuerlig forbedring

lean-communications_kurs_2016_08

Vi er i dag Norges ledende og største kursleverandør innenfor Leankurs.

Lean er i dag verdens mest brukte forbedringsmetodikk. Den tar utgangspunkt i forbedringsarbeid gjennom å skape bedre flyt i arbeidsprosessene og i engasjere alle ansatte i kontinuerlig forbedringsarbeid. Lean er ledelsesstyrt og medarbeiderdrevet.  

I Lean Communications jobber det ikke typiske konsulenter, men tidligere linjeledere som forstås like godt i styrerommet som på «gulvet».  

Det handler om å endre en kultur og for å få til dette trenger man arbeidserfaring. Dette tar vi med oss inn i kursene våre og kursene våre er kjent for å være praktiske rettet med mange eksempler fra virkeligheten.

quote-Icon

Jeg hadde hørt at dette var et bra kurs for å skape felles forståelse og begrepsbruk i et team, for eksempel i forbindelse med en oppstartsamling. Det stemte!

Hege M. Hage, Jærentreprenør

quote-Icon

Lean Six Sigma-kurset fungerte som en tankevekker hos de ansatte. Kurset var lagt opp på en involverende måte, med stor vekt på praktiske øvelser rundt reelle utfordringer i vår egen bedrift.

Christian Egedius, Daglig Leder, Ellco

NORGE STØRSTE PÅ LEAN

Vi har jobbet med 250 ulike bedrifter og sertifisert over 10.000 personer

LANG ERFARING

Kursholderne våre er tidligere linjeledere og eksperter innen lean 

FRA NYBEGYNNER TIL EKSPERT

Alt fra nettbaserte kurs i starten til fordypningskurs innen hver bransje 

ÅPNE OG BEDRIFTSINTERNE KURS

Vi tilpasser i forhold til din bedrift 

Hvilket kurs bør jeg gå på?

Vi tilbyr kurs fra nybegynner-nivå til spesialistkurs innenfor Lean, sertifisert i henhold til Lean beltestruktur. Hvis du er ukjent med Lean er vår anbefaling at du starter med vårt nettbaserte kurs:

Når du da er klar for neste nivå, Gult Belte, må du se hvilket kurs passer best for deg.

Er det en bransje eller et fag du føler deg hjemme i, er det en fordel å velge Gult Belte innenfor dette. Fra Grønt og oppover er kursene like, uansett bransje og fag.

Lean sertifisering vs. Lean Six Sigma sertifisering 

Vi i Lean Communications skiller på disse to sertifiseringene. Vi sertifiserer normalt fra Hvitt til Master Svart Belte i Lean Six Sigma, der vi følger GE sin «Body of Knowledge» og krav til sertifisering. GE var de som i sin tid etablerte begrepet Lean Six Sigma.

Det har i senere tid kommet over 30 organisasjoner som hevder å ha rett til å formelt sertifisere (ASQ, IASSC, CQE etc.) Sannheten er at ingen eier denne retten da ingen formelt eier begrepet Lean Six Sigma. Dette har ført til stor forvirring og store variasjoner i tilbudet til de som ønsker å sertifisere seg.

Vi føler det mest riktig å forholde oss til originalen når det gjelder vår versjon av beltestrukturen, altså GE sin standard. Men vi har nå lansert et nytt kurs som sertfiserer kun i Lean Grønt Belte, dette er for å dekke etterspørsel i markedet, dette gjør vi også i samarbeid med NITO. Dette kurset bygger videre på Gult belte, men går ikke innom Six Sigma teamet.

Hva kjennetegner våre kurs?

Vår erfaring er at trening i konkret forbedring av prosesser gir deltakerne kunnskap og motivasjon av hva Lean betyr i praksis.
 
Det grunnleggende prinsippet er korte teorisesjoner ispedd praktisk gruppearbeid knyttet til konkrete forbedringsoppgaver. Kursledere som har mange års erfaring fra bransjen, fungerer som coacher og stadig utfordrer deltakerne til å finne forbedringspotensialet som alltid er i virksomheten.
 
Lean Communications har utviklet sine kurs basert på disse prinsippene:
 
  • Et faglig godt teoretisk fundament
  • En rekke eksempler hentet fra praktisk liv
  • De viktigste temaene blir gjenstand for gruppediskusjoner/gruppearbeid
  • Deltakerne på våre kurs deltar aktivt i treningsaktiviteter som spill og konkrete oppgaver