Bedriftsinterne Leankurs


Alle våre kurs kan skreddersys for å passe bedriftens spesifikke behov. Det grunnleggende prinsippet for våre kurs er korte teorisesjoner etterfulgt av mye praktisk gruppearbeid knyttet til opplevde problemstillinger i egen organisasjon. Vi har lang erfaring fra dette og har arbeidet med 250 bedrifter siden oppstarten i 2009.

logoer bedriftsainternt
Her ser dere et utvalg av bedrifter som vi har laget bedriftsinternt Leankurs for.

 

Ved å knytte kursinnholdet til deltakernes daglige arbeid blir pensumet relevant og enklere å tilegne seg.

 

laereboker v2
Her ser dere et utvalg der vi har laget egne lærebøker til bedriftene vi har holdt kurs for. Alle eksemplene og bildene er da fra egen hverdag.

 

Vår erfaring er at bedriftstilpassede kurs med mye øvelser gir deltakerne dyp forståelse for hva Lean betyr i praksis. I tillegg øker det motivasjonen og troen på at hver enkelt kan bidra til forbedringer i egen organisasjon. Dette gjør kursdeltagerne i stand til å gjennomføre forbedringer, samt at de blir gode ambassadører for den videre Lean-reisen.

Lean Communications’ kursholdere har lang erfaring i å skreddersy og gjennomføre bedriftstilpassede kurs. Gjennom å coache, støtte og utfordre kursdeltagerne skaper vi engasjement og en trygg læringsarena.

 

   
   

Her ser dere et utvalg av fornøyde kursdeltagere som har gjennomført bedriftsinternt kurs

 

Vi tilbyr alle våre kurs som bedriftstilpasset. Se full oversikt her. 

For mer informasjon om våre bedriftsinterne kurs, ta kontakt med Bjørn Ungersness.