Bedriftsinterne Leankurs

Alle våre kurs kan skreddersys for å passe bedriftens spesifikke behov.

Det grunnleggende prinsippet for våre kurs er korte teorisesjoner etterfulgt av mye praktisk gruppearbeid knyttet til opplevde problemstillinger i egen organisasjon. Vi har lang erfaring fra dette og har arbeidet med 350 bedrifter siden oppstarten i 2009.

Her ser dere et utvalg av bedrifter som vi har laget bedriftsinternt Leankurs for:

logoer bedriftsainternt

Ved å knytte kursinnholdet til deltakernes daglige arbeid blir pensumet relevant og enklere å tilegne seg.

Her ser dere et utvalg der vi har laget egne lærebøker til bedriftene vi har holdt kurs for. Alle eksemplene og bildene er da fra egen hverdag:

laereboker v2

Vår erfaring er at bedriftstilpassede kurs med mye øvelser gir deltakerne dyp forståelse for hva Lean betyr i praksis. I tillegg øker det motivasjonen og troen på at hver enkelt kan bidra til forbedringer i egen organisasjon. Dette gjør kursdeltagerne i stand til å gjennomføre forbedringer, samt at de blir gode ambassadører for den videre Lean-reisen.

Lean Communications’ kursholdere har lang erfaring i å skreddersy og gjennomføre bedriftstilpassede kurs. Gjennom å coache, støtte og utfordre kursdeltagerne skaper vi engasjement og en trygg læringsarena.

Her ser dere et utvalg av fornøyde kursdeltagere som har gjennomført bedriftsinternt kurs:

   
   

Vi tilbyr alle våre kurs som bedriftstilpasset. Se full oversikt her. 

For mer informasjon om våre bedriftsinterne kurs, ta kontakt med Bjørn Ungersness