VDC Treningslab

Påmeldingen til "VDC Treningslab" er nå stengt.

Treningslab 12. desember på OsloMet

Du lærer ikke VDC ved å lese!

Du må øve.

 • Alltid full oversikt over og kontroll på prosjekteringen!
 • Alltid full oversikt og kontroll på byggegjennomføringen!
 • Alltid ajour med planen!
 • Aldri mer kjedelige møter!
 • Lær å lede!

Beskrivelse

Dette er oppvarmingen til NTNU/VDC Norways store VDC-konferanse. Bli med på et tettpakket program med fokus på å øve - for å få prosjektet vel i havn. Vi lover praktisering og gode diskusjoner, men lite teori. Detaljplanlegging, effektive møter, visuell styring og prosjektledelse er i fokus.

Deltagerne får tilgang til digitale læringsmoduler før treningsdagen. Ta teorien når det passer deg!

 • Pris: 5500
 • 20% rabatt hvis du skal delta på VDC Norways konferanse dagen etter.
 • Gratis for mentorer i VDC-sertifiseringen

(Ta kontakt for rabatter dersom dere er flere fra samme virksomhet)

Vi møtes til øving på VDC-elementene og dagen arrangeres i samarbeid med NTNU/VDC Norway på samme sted som konferansen dagen etter finner sted - OsloMet

Vi introduserer nødvendige maler og bruker disse i faktiske problemstillinger - for å sette opp en prosess med detaljerte agendaer for å få en avklaring. Lær å bryte opp til flere ICE-møter og benytte trekkspillmetoden. Aldri mer for sene avklaringer!

Taktplanlegging gir fantastisk oversikt i planlagt og virkelig fremdrift og evner å ressurssette samtidig. Lær oppskriften og vær med å teste om det virker i praksis. Aldri mer forsinkede prosjekter!

I en stadig mer kompleks verden stilles det økende krav og forventninger til ledere. Prosjektledere vil oppleve større press på å kunne levere på tid, kost og kvalitet – og skape større verdier for mindre ressurser. Å lede og forholde seg til andre mennesker i komplekse prosesser fordrer et nytt blikk på ledelse og rammeverk for å forstå bedre hva som skjer rundt oss. Denne økten gir en intro til adaptiv ledelse, Harvards rammeverk for å undervise og utøve ledelse – gjennom å utfordre og engasjere alle i prosessen med å lære å lede. (Holdes av Advansia).

Vi bruker digitale flater, lager dashboard for prosjektgjennomføring med alle nødvendige målinger tilgjengelig - og viser og øver hvordan denne visuelle styringen gir god fremdrift, fornøyde medarbeidere og gode prosjekter!

Noen mener at det er vanskelig å ha godt innsyn i prosjekteringens fremdrift. Intet er fjernere fra sannheten. Ved å planlegge prosjekteringen med involvering og nedbryting til dager vil prosjektet kunne vite hva status er - dag for dag. Aldri mer forsinket prosjektering!

VDC-interesserte

 • Byggherrer/Tiltakshavere
 • PA-miljøer og utbyggere for bygg- og anleggsprosjekter.
 • Arkitekter/rådgivere fra rådgivermiljøene
 • Entreprenører
 • Studenter

Involverende planlegging for prosjektering

Taktplanlegging for byggeproduksjonen

ICE-metodikk og effektive møter

Visuell styring med digitale tavler

Moderne prosjektledelse

Etter denne dagen vil du kunne:

 • Sikre god fremdrift i prosjektene dine gjennom å skape flyt og forutsigbarhet i alle ledd og hos alle involverte
 • Øke prosjektdeltagernes motivasjon
 • Skape lønnsomhet
 • Ha økt egen kompetanse

Tre parallelle spor før lunsj

8:00 – 11:30. ICE. Alltid effektive møter. alltid rettidige beslutninger og avklaringer. Aldri fem minutter bortkastet i møter

eller

8:00 - 11:30. Taktplanlegging for byggeproduksjonen

eller

8:00 - 11:30. Prosjektledelse i en ny tid - lær å lede

11:30 - 12:30. Felles lunsj

Tre parallelle spor etter lunsj:

12:30 – 16:00. Prosjekteringsplanlegging. Alltid prosjektering i tide. alltid komplett prosjektering. alltid forutsigbarhet

eller

12:30 – 16:00. Visuell styring. Ekte tavlemøter, vær med å løse saker direkte

eller

12:30 - 16:00. Prosjektledelse i en ny tid - lær å lede