Påmelding

Pris:4.850 kr eks.mva - 50% rabatt - Full pris 9.700 NOK

Dette kurset er utviklet i samarbeid med RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening), Rambøll, Norconsult, Asplan Viak og Omsorgsbygg.

Kursdatoer

En innføring til effektiv prosjektering

Kursbeskrivelse

Dette kurset gjennomføres i våre virtuelle klasserom. Vi benytter digitale verktøy for å sikre ekte involvering av kursdeltagere. Trening på bruk av verktøy og metode ser vi på som kritiske suksesskriterier for å sikre læringsutbytte og en positiv kursopplevelse. Våre virtuelle kurs kjennetegnes som interaktive.

Lean prosjektering – VDC i praksis har som mål å skape økt lønnsomhet i prosjektene gjennom å bruke Lean og VDC-tankesett i organisering og planlegging av prosjektering. Det innebærer å kvitte seg med alt plunder og heft ved å inkludere alle ansatte i disse prosessene. Dette vil bidra til å redusere antall feil, koordineringsproblemer, krangling og forsinket overlevering i ditt prosjekt.

Formålet med kurset er å sette deltagerne i stand til å øke kvaliteten i eget prosjekt, dvs. å gjennomføre det som læres bort når de kommer til sin egen arbeidsplass. Dette gir bedret lønnsomhet i prosjektene gjennom å:

 • Sikre rett fremdrift i prosjektene ved å skape forutsigbarhet
 • Skape eierskap til prosjekteringen og fremdriftsplaner
 • Øke graden av verdiskapende tid ved å fjerne ikke-verdiskapende tid
 • Forbedre kommunikasjonen i prosjektene
 • Bedre flyten i prosjekteringen
 • Flytplanlegging av prosjekter (Last Planner / involverende planlegging / Post-it planlegging)
 • Ta hensyn til byggbarhet i prosjekteringen
 • ICE møteformsmetodikk
 • Metrics (Målinger) i prosjekter
 • Effektiv bruk av BIM
 • Kostnadsstyrt prosjektering, valgene man gjør i prosjektering har stor påvirkning på prosjektet.

Kurset kan også gjennomføres direkte inn i et bygg- eller anleggsprosjekt.

Er dere over 5 stykker fra eget firma så ta kontakt på denne siden for å få et tilbud på bedriftsinternt kurs

my_location

Målgruppe

Kurset krever ingen forkunnskaper og er egnet for ledere, prosjekt- og prosjekteringsledere, rådgivende ingeniører og PA-miljøer. Du vil lære hvordan du ved hjelp av Lean, strukturert planlegging og enkel VDC-metodikk kan skape god flyt i prosessene i ditt prosjekt.

event_note

Agenda

Dag 1 Dag 2

09:00 – 16:00

 • Velkommen og introduksjon
 • Intro til Lean og VDC
  • Hva er VDC og hvordan henger det sammen med Lean?
 • Forstå kunden og mål
  • Kunde- og prosjektmål
 • Prosess
  • Prosessforståelse
  • Involverende planlegging, metoden
  • Praktisk øvelse: Involverende planlegging for prosjekteringsfase

 

09:00 – 16:00

 • Digital informasjon
  • Effektiv bruk av BIM
  • Hva bringer fremtiden?
 • Samhandling
  • God prosjektoppstart
  • ICE – Forskjellige former og praktisk bruk
  • Endringsledelse og kultur
 • Målinger (Metrics)
  • Visuell styring
 • Oppsummering
 • Digital eksamen (30 minutter)

verified_user

Sertifisering

Kurset avsluttes med en 30-minutters eksamen. Ved bestått eksamen tildeles kursdeltakeren diplom med Lean/VDC-sertifisering.

Kursmateriell

Vi benytter digitalt kurskompendium, som samtidig gir muligheter til å notere i filen. I etterkant av kurset vil man få en digital tilgang til sitt eget kompendiet.