Påmelding

Pris:4.850 kr eks.mva - 50% rabatt - Full pris 9.700 NOK

Dette kurset er utviklet i samarbeid med RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening), Rambøll, Norconsult, Asplan Viak og Omsorgsbygg.

Kursdatoer

En innføring til effektiv prosjektering

Kursbeskrivelse

Dette kurset gjennomføres i våre virtuelle klasserom. Vi benytter digitale verktøy for å sikre ekte involvering av kursdeltagere. Trening på bruk av verktøy og metode ser vi på som kritiske suksesskriterier for å sikre læringsutbytte og en positiv kursopplevelse. Våre virtuelle kurs kjennetegnes som interaktive.

Lean prosjektering – VDC i praksis har som mål å skape økt lønnsomhet i prosjektene gjennom å bruke Lean og VDC-tankesett i organisering og planlegging av prosjektering. Det innebærer å kvitte seg med alt plunder og heft ved å inkludere alle ansatte i disse prosessene. Dette vil bidra til å redusere antall feil, koordineringsproblemer, krangling og forsinket overlevering i ditt prosjekt.

Formålet med kurset er å sette deltagerne i stand til å øke kvaliteten i eget prosjekt, dvs. å gjennomføre det som læres bort når de kommer til sin egen arbeidsplass. Dette gir bedret lønnsomhet i prosjektene gjennom å:

 • Sikre rett fremdrift i prosjektene ved å skape forutsigbarhet
 • Skape eierskap til prosjekteringen og fremdriftsplaner
 • Øke graden av verdiskapende tid ved å fjerne ikke-verdiskapende tid
 • Forbedre kommunikasjonen i prosjektene
 • Bedre flyten i prosjekteringen
 • Flytplanlegging av prosjekter (Last Planner / involverende planlegging / Post-it planlegging)
 • Ta hensyn til byggbarhet i prosjekteringen
 • ICE møteformsmetodikk
 • Metrics (Målinger) i prosjekter
 • Effektiv bruk av BIM
 • Kostnadsstyrt prosjektering, valgene man gjør i prosjektering har stor påvirkning på prosjektet.

Kurset kan også gjennomføres direkte inn i et bygg- eller anleggsprosjekt.

Er dere over 5 stykker fra eget firma så ta kontakt på denne siden for å få et tilbud på bedriftsinternt kurs

my_location

Målgruppe

Kurset krever ingen forkunnskaper og er egnet for ledere, prosjekt- og prosjekteringsledere, rådgivende ingeniører og PA-miljøer. Du vil lære hvordan du ved hjelp av Lean, strukturert planlegging og enkel VDC-metodikk kan skape god flyt i prosessene i ditt prosjekt.

event_note

Agenda

Dag 1 Dag 2

09:00 – 16:00

 • Introduksjon
 • Praktisk øvelse
 • Hva er VDC og hvordan henger det sammen med Lean?
 • Hvorfor VDC
 • Prosessforståelse
 • Hvem-har-skylda
 • Lean ledelse
 • Effektiv bruk av BIM
 • Flytplanlegging i prosjektering
 • Prosjekteringslederen – en øvelse med oppgave å planlegge prosjektering for et prosjekt

 

09:00 – 16:00

 • Kundeperspektivet
 • Samhandling
 • Kontraktsformer
 • 6 forutsetninger for god prosjektering
 • Hvordan inkludere byggbarhet i prosjekteringsfasen
 • Kostnadstyrt prosjektering
 • ICE – Forskjellige former og praktisk bruk
 • Digital teknologi i Planleggingen
 • Målinger (Metrics)
 • Visuell styring
 • Digital eksamen (30 minutter)

verified_user

Sertifisering

Kurset avsluttes med en 30-minutters eksamen. Ved bestått eksamen tildeles kursdeltakeren diplom med Lean/VDC-sertifisering.

Kursmateriell

Vi benytter digitalt kurskompendium, som samtidig gir muligheter til å notere i filen. I etterkant av kurset vil man få en digital tilgang til sitt eget kompendiet.