Påmelding

Pris:6.900 kr eks.mva NOK

Dette kurset er utviklet i samarbeid med RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening), Rambøll, Norconsult, Asplan Viak og Omsorgsbygg.

Dette kurset kan også gjennomføres på flere måter:

Bedriftsinternt kurs Kurs i ditt prosjekt
Er dere flere enn 5 stykker fra eget firma så kan dere få tilbud på bedriftsinternt kurs.

Det vil være mulig å strekke dette kurset over to dager, fylle på med praktiske øvelser og sunne refleksjoner for deres ansatte

Kurset kan også gjennomføres direkte inn i et bygg- eller anleggsprosjekt.

Det vil være mulig å strekke dette kurset over to dager, fylle på med prosjekttilpassede øvelser og sunne refleksjoner for ditt prosjekt

Ta kontakt ved interesse Ta kontakt ved interesse

En innføring til effektiv prosjektering

Kursbeskrivelse

Dette kurset gjennomføres i våre virtuelle klasserom. Vi benytter digitale verktøy for å sikre ekte involvering av kursdeltagere. Trening på bruk av verktøy og metode ser vi på som kritiske suksesskriterier for å sikre læringsutbytte og en positiv kursopplevelse. Våre virtuelle kurs kjennetegnes som interaktive.

Lean prosjektering – VDC i praksis har som mål å skape økt lønnsomhet i prosjektene gjennom å bruke Lean og VDC-tankesett i organisering og planlegging av prosjektering. Det innebærer å kvitte seg med alt plunder og heft ved å inkludere alle ansatte i disse prosessene. Dette vil bidra til å redusere antall feil, koordineringsproblemer, krangling og forsinket overlevering i ditt prosjekt.

Formålet med kurset er å sette deltagerne i stand til å øke kvaliteten i eget prosjekt, dvs. å gjennomføre det som læres bort når de kommer til sin egen arbeidsplass. Dette gir bedret lønnsomhet i prosjektene gjennom å:

 • Sikre rett fremdrift i prosjektene ved å skape forutsigbarhet
 • Skape eierskap til prosjekteringen og fremdriftsplaner
 • Øke graden av verdiskapende tid ved å fjerne ikke-verdiskapende tid
 • Forbedre kommunikasjonen i prosjektene
 • Bedre flyten i prosjekteringen
 • Flytplanlegging av prosjekter (Last Planner / involverende planlegging / Post-it planlegging)
 • Ta hensyn til byggbarhet i prosjekteringen
 • ICE møteformsmetodikk
 • Metrics (Målinger) i prosjekter
 • Effektiv bruk av BIM
 • Kostnadsstyrt prosjektering, valgene man gjør i prosjektering har stor påvirkning på prosjektet.

Kurset kan også gjennomføres direkte inn i et bygg- eller anleggsprosjekt.

Er dere over 5 stykker fra eget firma så ta kontakt på denne siden for å få et tilbud på bedriftsinternt kurs

my_location

Målgruppe

Kurset krever ingen forkunnskaper og er egnet for ledere, prosjekt- og prosjekteringsledere, rådgivende ingeniører og PA-miljøer. Du vil lære hvordan du ved hjelp av Lean, strukturert planlegging og enkel VDC-metodikk kan skape god flyt i prosessene i ditt prosjekt.

event_note

Agenda

09:00 – 16:00
 • Velkommen og introduksjon
 • Intro til Lean og VDC
  • Hva er VDC og hvordan henger det sammen med Lean?
 • Forstå kunden og mål
  • Kunde- og prosjektmål
 • Prosess
  • Prosessforståelse
  • Involverende planlegging, metoden
 • Digital informasjon
  • Effektiv bruk av BIM
  • Hva bringer fremtiden?
 •  Samhandling
  • God prosjektoppstart
  • ICE – Forskjellige former og praktisk bruk
  • Prosjektkultur
 • Målinger (Metrics)
  • Visuell styring
 • Oppsummering

verified_user

Sertifisering

Kursdeltaker tildeles diplom med Lean/VDC-sertifisering.

Kursmateriell

Vi benytter digitalt kurskompendium, som samtidig gir muligheter til å notere i filen. I etterkant av kurset vil man få en digital tilgang til sitt eget kompendiet.