Påmelding

Oslo 12/10/2020
Pris:24 000 NOK

Kursbeskrivelse

  Kurset avholdes i samarbeid med Game Change

Avansert praktiserende nivå. Forståelse av problemløsningsmetodikken DMAIC og hele spekteret av Lean Six Sigma-verktøy og -teknikker. Dette gjør deg istand til å tilrettelegge for, og lede, endring og innovasjon i din organisasjon. Svartbeltekurset bygger på kunnskap fra grønnbeltekurset og du vil derfor utvikle dine evner ytterligere innenfor analyse, prosjekt gjennomføring og endringsledelse. Etter kurset sitter du igjen med både teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan du kan gjennomføreforbedringsprosjekt i din organisasjon. Det vil si at kurset ikke bare fokuserer på hva man skal gjøre, men hvordan man skal gjøre det. Gjennom casestudier, gode eksempler på beste praksis og benchmarking av muligheter vil det bli lagt vekt på typiske prosjektbarrierer samt hint og tips om hvordan man kan overvinne disse.

Våre svart belte-kurs avholdes på engelsk.

 

event_note

Agenda

Dag 1 Dag 2 Dag 3
 • Black Belt Learning Objectives
 • Cultural Change enabled by Lean Six Sigma Education
 • Lean Six Sigma Organisation- Roles and Responsibilities
 • Skills and Certification Levels
 • Developing a Lean Six Sigma Culture
 • Demystifying Lean Six Sigma: Why the emphasis on Continuous
  – Process Improvement
 • How to teach the 10 fundamental Lean Six sigma concepts
 • Defect Metrics
 • Yield Metrics
 • Describing Data Numerically
 • Z Transformations
 • Properties of a Sampling Distribution- Central Limit Theorem
 • Extrapolating from Sample to Population- Calculating Sample Size
 • Describing Data
 • Measurement System Analysis (MSA)
 • Understanding Gauge R&R
 • Attribute Measurement Studies
 • Variable Measurement Studies
Hypothesis Testing of Means

 • a) 1 Sample Z Test
  b) 1 Sample t Test
  c) 2 Sample t Test
  d) Paired t Test

Hypothesis Testing of Variances (ANOVA)

Hypothesis Testing of Proportions

 • a) 1 Proportion t Test
  b) 2 Proportion t Test

Normality

Non Parametric Tests

 • a) Mann-Whitney U Test
  b) Wilcoxon Signed-Rank Test
  c) Kruksal-Wallis Test
  d) Chi Square Test

Correlation and Regression

Dag 4 Dag 5
 • Lean
 • Solution Thinking
 • Assumption Busting
 • Selecting Choosing
 • Managing resistance to change
 • Cost / Benefit Studies
 • Project Implementation
 • Documentation
 • Track, Pinpoint and Respond to Performance Improvement Gaps
 • Process Capability
verified_user

Sertifisering

For å kunne oppnå svart belte-sertifisering kreves det at du gjennomfører en rekke prosjektbaserte case-oppgaver i løpet av de 5 dagene kurset varer. Dette istandsetter deg til å evaluere og forstå de verktøyene og teknikkene som det blir undervist i på kurset, og gir deg evnen til å se ”det store bildet” og håndtere behov fra ulike interessegrupper. I tillegg til de prosjektbaserte case-oppgavene må du oppnå minst 70% på avsluttende eksamen i svart belte. Eksamen gjennomføres på kursets siste dag.

 

playlist_add_check

Etter endt kurs vil du kunne:

 • Avansert analytisk kompetanse, beslutningstakings- og gjennomføringsevne som gjør deg i stand til kunne ta et større ansvar for å avdekke forbedringsområder i din organisasjon.
 • Veilede og forklare Lean Six Sigma-konsepter til personer med grønt belte og andre gruppemedlemmer; gi råd til ledelsen om prioritering, planlegging og lansering av forbedringsprosjekter.
 • Gjennom å løse et reelt forbedringsprosjekt i løpet av kurset vil du bli ferdig sertifisert ved kursets slutt, etter kun 5 dager.

 

my_location

Målgruppe

Kurset er beregnet på de som har grønt belte i Lean Six Sigma fra før av.

 

Kursmateriell

Det vil bli utdelt kompendium ved oppstart av kurset og det kan noteres direkte i dette heftet.

 

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere

 Særdeles nyttig og interessant kurs med praktisk og anvendelig innhold presentert på en profesjonell og engasjerende måte
Kursdeltaker, 2016