Påmelding

Pris:16.900 kr eks.mva - 30% rabatt - Full pris 24.000 NOK

Kursdatoer

Kursbeskrivelse

Dette 5-dagers kurset tar utgangspunkt i et komplett rammeverk for å forstå de grunnleggende prinsippene i Lean- og Six Sigma-metodikk, verktøy, teknikker og problemløsningsmetoden DMAIC. Hovedhensikt med opplæring og coaching er at deltagerne skal få kompetanse til å på egenhånd kunne lede og gjennomføre større forbedringsprosjekter i egen bedrift.

DMAIC-metoden beskriver både hva som skal gjøres og hvordan det skal gjøres. Utgangspunktet for alt forbedringsarbeid er kunden, kundens krav og behov, og hvordan prosessene kan forbedres til å levere etter kundens krav. Derfor må vi starte med å identifisere kunden og jobbe systematisk med å tallfeste og analysere årsaker, mulige løsninger og effektive tiltak for rett gjennomføring. Videre gjennomgås effektiv implementering av løsningene og teknikker og metoder for å sikre vedvarende forbedring.

Vi gjennomgår også i detalj hvordan vi måler oppnådde forbedringer og dokumenterer resultat og gevinster. I kurset brukes casestudier fra virkeligheten og vi bruker gruppeundervisning og simuleringer som gir en praktisk og interessant forståelse av metoder og verktøy. Ved å jobbe med forbedringsområder fra din egen organisasjon, gir kurset en praktisk tilnærming for å gi deltagerne dyp forståelse av Lean og Six Sigma inklusive de praktiske ferdighetene som kreves i implementering av forbedringsprosjekter.

Videre gjennomgås et omfattende studium i endringsledelse og hvordan en god tavle- og møtestruktur vil støtte den daglige produksjonen. Dette gir også vekst og medarbeiderutvikling. Lean six sigma er lederstyrt og medarbeiderdrevet.

event_note

Agenda

Dag 1 Dag 2 Dag 3
 • Introduksjon til Lean Six Sigma, sløsing, variasjon
 • DEFINE
 • Prosjekt -charter med Problem-definisjon
 • Mål og målsetting
 • Oversikt over prosessen
 • Kundens stemme
 • Gjennomgang av valgte prosjekter
 • MEASURE
 • Få oversikt over dagens prosess; (prosesskart, blokkdiagram, flytskjema, spaghetti
 • Målinger på dagens prosess
 • Effektivitet
 • Utførelse
 • ”Yield”, ”suksessrate”
 • Innsamling av data
 • Kveldsarbeid
 • Prosjektgjennomgang (”review”)
 • Analyse
 • Finne de virkelige årsakene til problemer
 • Verktøy og metoder
 • Statistisk prosess-kontroll, fordelinger, scatter- og cusum-diagram
Dag 4 Dag 5
 • Repetisjon, avklaringer
 • IMPROVE
 • Workshops, fasilitering, coaching
 • Hva virker, hva virker ikke
 • Benchmarking
 • Endringsledelse
 • Finne/velge løsninger
 • Morgenmøter, tavlebruk
 • Repetisjon, avklaringer
 • CONTROL
 • Hva som skal til for å sikre at forbedring  varer over tid
 • Dokumentasjon, ansvarsmatriser, kommunikasjon, kompetanseplaner
 • Repetisjon
 • Eksamen
 • Overføring til egen bedrift
 • Tips og råd
verified_user

Sertifisering

Kurset avsluttes med eksamen. Ved bestått eksamen tildeles kursdeltakeren den internasjonale sertifiseringen Lean Six Sigma grønt belte. Våre kursholdere er erfarne linjeledere som jobber operativt i prosjekter, og som bruker all sin erfaring fra disse prosjektene inn mot kurset.

playlist_add_check

Etter endt kurs vil du kunne:

 • Ha ansvar for større og komplekse forbedringsprosjekter
 • Bruke problemløsningsmetodikken DMAIC
 • Inneha flere verktøy til å administrere og gjennomføre forbedringsprosjekter
 • Ha innsikt i å lede endringer i egen organisasjon
 • Ha kunnskap om å identifisere, vurdere omfang av, kartlegge og gjennomføre prosessforbedringsprosjekter
my_location

Målgruppe

Kurset er beregnet på de som har gult belte i Lean Six Sigma fra før av.

Kursmateriell

Det vil bli utdelt kompendium ved oppstart av kurset og det kan noteres direkte i dette heftet.

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere

 Særdeles nyttig og interessant kurs med praktisk og anvendelig innhold presentert på en profesjonell og engasjerende måte
Kursdeltaker, 2016