Påmelding

Pris:9 600 NOK

Kursbeskrivelse

Produksjonsbedrifter opererer som regel i et marked som er sterkt konkurranseutsatt, både nasjonalt og internasjonalt. For å møte konkurransen kreves det ofte at enhetskostnadene kontinuerlig reduseres. Dette kan ikke bare gjøres gjennom å investere i ny teknologi, eller å hele tiden «løpe fortere». Man må jobbe smartere. På dette kurset lærer du hvordan du ved hjelp av Lean-filosofien og metodisk tilnærming kan redusere eller fjerne de ikke-verdiskapende aktivitetene og på denne måten frigjøre mer tid til de verdiskapende aktivitetene.

Nøkkeltemaer på kurset er metoder og verktøy for å skape verdikjedeforståelse i bedriften, identifisering av flaskehalser i verdikjedene, samspill og overleveringer mellom avdelinger, samhandling i team og forbedret utnyttelse av produksjonsutstyrets kapasitet.

Det er også viktig at konkurranseutsatte bedrifter etablerer både en kultur og en struktur for kontinuerlig forbedring. På kurset vil vi gå gjennom metoder for å lykkes med dette og å etablere en tilstand hvor det til enhver tid er forbedringsprosjekter under implementering i bedriften.  Forbedringsprosjekter gjennomført med Lean som tilnærming skaper høy grad av medarbeiderinvolvering for å få en god implementering med de beste løsningene.

Lean er en strukturert fremgangsmåte for de som vil jobbe smartere og fjerne sløsing. Utstrakt bruk av visuell styring er et av flere hjelpemidler.

Kurset er praktisk anlagt med flere øvelser hvor man bruker nye metoder og verktøy. Dette er en morsom og effektiv måte å forstå både verktøyene effekten av Lean. Kurset holdes av erfarne forelesere med lang operativ erfaring fra både ledelse, industriell produksjon og forbedringsarbeid med Lean.

Lean Produksjon er et to dagers kurs som avsluttes med sertifisert eksamen Lean Six Sigma gult belte.

Er dere over 5 stykker fra eget firma så ta kontakt på denne siden for å få et tilbud på bedriftsinternt kurs

my_location

Målgruppe

Kurset passer for ledere og medarbeidere på alle nivåer som jobber med industriell produksjon og som ønsker å forbedre sine prosesser. Kurset krever ingen forkunnskaper til Lean.

event_note

Agenda

Dag 1 Dag 2

09:00

 • Introduksjon til Lean
 • Leanspill

11:30 – Lunsj

 • De fem lean-prinsippene
 • Prosessbeskrivelser og flyt
 • Komme i gang med Lean

16.00 – Avslutning

08:00

 • Lean lederskap
 • Lean metoder og verktøy

11:30 – Lunsj

 • Praktiske øvelser
 • Oppsummering
 • Eksamen og utdeling av sertifikater

16:00 – Avslutning

verified_user

Sertifisering

Kurset avsluttes med en 30-minutters digital eksamen. Ved bestått eksamen tildeles kursdeltakeren den anerkjente sertifiseringen Lean Six Sigma Gult belte.

playlist_add_check

Etter endt kurs vil du kunne:

 • Ha ansvar for å gjennomføre mindre prosessforbedringer
 • Delta som teammedlem for å løse problemer etter Lean-tankemåten
 • Delta som fagekspert i forbedringsprosjekter

Kursmateriell

Det vil bli utdelt kompendium ved oppstart av kurset og det kan noteres direkte i dette heftet.