Påmelding

Pris:4.500 kr eks.mva NOK

Lær om anvendelse av Lean i samspillsentrepriser

Kursbeskrivelse

Prosjekter som blir organisert som samspillsentrepriser er blitt mer og mer vanlig. For mange er dette ukjent både når det gjelder kontraktsform og hvordan prosjektene er organisert til forskjell fra ordinære kontrakter. Hva krever det av kompetanse og prosjektstyring for å lykkes med gjennomføringen? Hvordan organiserer vi oppstart og etablerer en prosjektkultur?

I dette kurset gir vi en introduksjon til samspillsentrepriser og hvordan vi anvender prinsippene fra Lean for å sikre samspill, involvering og gjennomføring. Samspill som gjennomføringsmodell har fokus på å optimalisere involvering og verdiskapning for prosjektet som helhet, en gjennomføring som er helt forenlig med prinsippene og tankesettet fra Lean.

Kurset gjennomføres digitalt med bruk av Zoom og Miro for å sikre involvering og deltagelse i praktiske oppgaver i kurset. I kurset knytter vi sammen bruk av samspillkontrakter med anvendelse av BIM, VDC og Last Planner (bakoverplanlegging).

gps_fixed

Målgruppe

Prosjektledere, byggherrer, entreprenører, prosjekteringsledere, innkjøp og logistikk.

assignment

Agenda

09:00 – 16:00
 • Samspill vs. tradisjonelle kontrakter
 • Organisering, kompetansekrav, systemstøtte – hva kreves?
 • Prosjektoppstart – betydning av etablering av prosjektkultur
 • De ulike fasene fra kontrakt til gevinstrealisering
 • Anvendelse av ICE som gjennomføringsmetodikk
 • Suksesskriterier og fallgruver – erfaringsoverføring
 • Oppsummering og veien videre

Etter endt kurs vil du kunne:

 • Ha innsikt og forståelse for anvendelse av samspill i prosjekter
 • Sikre etablering av prosjektkultur og systemstøtte for en god gjennomføring
 • Delta som prosjektdeltager i samspillprosjekter
 • Anvende Lean i gjennomføring

Kursmateriell

Vi benytter digitalt kurskompendium som vil være tilgjengelig på kursdeltagerens egen kursprofil hos Lean Communications.