Grønt Hjerte

Hvorfor gjør vi dette:

2020 har vært et år ingen har sett maken til. Selv om vi i Norge har klart oss bedre enn mange andre land, så er også norske arbeidsplasser utsatt. Men det blir bra igjen!

Vanskelige tider kan føre til splittelse og holdninger som «meg først». Eller samholdet forsterkes og vi «skal stå han av». Det er det som skjer i Norge – og det er fantastisk å se alle bidrag i dugnaden.

Vi i Lean Communications vil gi vårt bidrag til virksomhetene i denne tiden. Vi gir:

*maks 2 studenter per kus

Rabattene varer så lenge koronarestriksjonene varer

«Respekten for mennesket» står helt sentralt i leanfilosofoen. Vi røres og berøres av virksomheter som virkeliggjør slagordet om at ansatte er deres viktigste ressurs. For som det heter: med hvert par hender følger det med en gratis hjerne. Allikevel skjer ikke dette bestandig – og enda mer utfordrende er det i denne spesielle tiden med permitteringer og oppsigelser. Vi tar inn over oss usikkerhet, utrygghet og ensomhet. Ting det ikke bestandig er lett å snakke om.

Heldigvis finnes organisasjoner som Mental Helse. De arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud – ting vi har behov for akkurat nå. Og et arbeid vi ønsker å støtte.

Vi i Lean Communications støtter Mental Helse med følgende:

  • 300 kroner per kursdeltager

Logoen

Det grønne hjertet mellom de to albuene i samfunnets nyeste hilsemåte skal symbolisere

  • Behovet for den menneskelige kontakten
  • Håpet. Det blir bra!
  • At det er mellom mennesker magien skjer