Støtte til bedriftsintern opplæring fra fylkeskommunen

Både små og store bedrifter kan få fylkeskommunale tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser (BIO-midler).

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. I 2020/2021 prioriteres bedrifter som er spesielt rammet av koronasituasjonen.

Bedriften kan få tilskudd til kostnader knyttet til opplæring, samt til lønnsutgifter til deltakerne.

Søk BIO-midler hos din fylkeskommune

Det er fylkeskommunene som har ansvaret for tildeling av BIO-midler. Klikk deg inn på din fylkeskommune nedenfor for mer informasjon om hvordan du går frem for å søke.

Lean-metodikken brukes av små og store bedrifter over hele verden med svært gode resultater, og 100% av våre kursdeltakerne vil anbefale kurset til andre.

Vi tilbyr sterkt rabatterte kurs så lenge koronarestriksjonene varer.

Kursoversikten finner du her.