Blogg

BIG ROOM
21 jan 2022

Hva er VDC?

BIG ROOM

Bruk av BIG ROOM i VDC prosjektering

Virtual Design and Construction (VDC) er et rammeverk for helhetlig prosjektering og prosjektgjennomføring, det inkluderer elementer fra Lean Construction, BIM, ICE og involverende planlegging. Det er en metode som brukes mye i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren.

Elementer i VDC.

VDC står for Virtual Design og Construction og ble utviklet av CIFE ved Stanford University. Det er et helhetlig rammeverk for utforming, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Det er på ingen måte et nytt verktøy eller teknikk, men kjente effektive teknikker og moderne verktøy satt i system. Sentrale elementer i VDC er involverende planlegging, målinger, BIM og ICE-møtemetodikk. Veldig mye av tankesettet stammer fra Lean Construction.

VDC innebærer bruk av virtuelle hjelpemidler, metoder og verktøy for å effektivisere prosjektarbeidet og redusere unødvendig plunder og heft. Målet med metoden er å skape økt lønnsomhet i prosjektene.

Hvorfor bruke VDC?

Prinsippene er enkle og gjelder for alle i prosjekt, både i prosjektering og produksjon. Målet er færre misforståelser og gjøre riktig første gang gjennom tydelig kommunikasjon av behov, utfordringer og løsninger med visuelle verktøy som lappeplaner og BIM. ICE-møter forutsetter nøye planlegging og at alle deltagere er godt forberedt, dermed oppnår man en modus av aktiv problemløsning i BIG ROOM. BIG ROOM er store møterom med god veggplass til lappeplanene, touchskjermer til BIM modellene og annen viktig informasjon.

Hva får man ut av det?

Alle overnevnte metoder som er en del av VDC, er visuelle metoder som krever at folk er tydelige med hverandre. Det gjør at prosjektdeltagere blir mer involvert og ansvarliggjort. Å løse problemer i fellesskap er ikke bare raskere, men det oppnår bedre løsninger, som der igjen gir kunden bedre verdi. Resultatet er redusert tidsbruk, redusert ventetid, færre koordineringsproblemer, færre konflikter, økt effektivitet og reduksjon av kostnader i prosjektet.

VDC hos Lean Communications.

Vi tilbyr et VDC Introkurs som innføring til effektiv prosjektering. Kurset er utviklet i samarbeid med NTNU, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Rambøll og Norconsult. Vi benytter digitale verktøy for å sikre ekte involvering av kursdeltagere. Trening på bruk av verktøy og metode ser vi på som kritiske suksesskriterier for å sikre læringsutbytte og en positiv kursopplevelse. Formålet med kurset er å sette deltagerne i stand til å øke kvaliteten i eget prosjekt, dvs. å gjennomføre det som læres bort når de kommer til sin egen arbeidsplass. Du kan lese mer om kurset her.