Blogg

5 nov 2018

Hvor mye koster det?

/
Publisert av

investere-i-medarbeidere_norsk

Å jobbe med forbedringer er nødvendig og et lederansvar. Allikevel er det i mange bedrifter sånn at daglig drift tar alt fokus eller at ingen egentlig er opptatt av å tenke på sin konkurransesituasjon i morgen. Det er som å falle ut av en skyskraper på 100 etasjer og fortsatt synes at det går bra når en passerer 30. etasje. Hva skjer?

 Å være konkurranseutsatt er som å bevege seg i en rulletrapp som går nedover. Det må noe energi til bare for å holde seg på samme sted. Denne energien er forbedringer, innovasjon og nyvinninger. Utenfor Norges grenser står det sultne bedrifter og enkeltpersoner til å rykke inn i landet som – i hvert fall sett utenfra – flyter over av melk og honning. Og kunder og forbrukere ønsker billige løsninger, uavhengig av hvordan produkter har kommet til eller hvem som har produsert de.

 

Vi setter oss selv i en vanskelig situasjon når vi unnlater å ta dette på det største alvor. Bedrifter som først har kommet i vanskeligheter kommer seg ikke utav det igjen, det er for sent. De må komme i gang med systematisk forbedringsarbeid som de jobber med hele tiden. Ingenting er viktigere enn solide norske bedrifter for å ivareta menneskeverd, lønnsomhet og arbeidsplasser.

 

Min mening er at alt for få bedrifter tar arbeidet med forbedring på alvor. Bedriftene har masse erfaringer, tidligere prosjekter og feil å lære av, men gjør det ikke. Avvik meldes inn, men det analyseres ikke etter de virkelige årsakene for å forhindre det samme fra å skje igjen. Og når noe skal gjennomføres, så tar det lang tid eller ganske enkelt gjennomføres ikke. Dumt, trist og uforståelig.

 

Lean Communications har tuftet sitt arbeid på en enkel filosofi: vi ønsker å være med der arbeidet foregår for å gjøre forbedringer med de enkelte kunders langsiktige lønnsomhet for øyet. Vårt fokus er ikke vår egen lønnsomhet – den vil komme når våre kunder lykkes. Dette skal gi våre kunder trygghet når vi engasjeres.

 

Men bedrifter må komme i gang. Det er ikke vanskelig. Men terskelen for å bestemme seg er ofte høy og tiden frem til beslutning er lang. Og fokuset er «hvor mye koster det». Tjenester har en kostnad og en nytte. Forbedringsarbeid er en investering i sin egen fremtid som det skal høstes avkastning på. Det er et regnestykke som skal gi positiv avkastning på både kort og lang sikt. Gjør regnestykket!

 

Og hemmeligheten ved å lykkes? Beklager, kun hardt arbeid over tid. Omtrent som å trene til Birken, til Vinter-OL eller på å bli god i noe annet.