Blogg

31 aug 2018

Hemmelig oppdrag?

/
Publisert av
Arbeid handler om å levere «verdi» til kunden. Verdi kan være et godt sted å bo for en familie, en pasient som har blitt gjort frisk eller en student som er tilført forståelse, refleksjon og kunnskap. Få har et sånt perspektiv.

Eksemplene over er hentet fra tre bransjer som det er stor oppmerksomhet på i Norge. Det bygges for få boliger (og kostnadene ved å bygge er høye), helsesektoren dras mellom befolkningens høye forventninger, pressede budsjetter og media som er villige talerør for den ene parten når det oppstår feil, og skoler/universiter/høyskoler sliter med rekruttering, stort frafall og mangel på grunnleggende kunnskaper.

En helt ny diskusjon som må finne sted i styrerommene er «hva er vår organisasjons oppdrag».

Vinmonopolets beskriver forkortet sitt oppdrag slik: Bidra til at totalkonsumet av alkohol i samfunnet begrenses. Deres visjon er fantastisk: vi skal gjøre oss fortjent til folks støtte. De fleste som har besøkt et av deres utsalgssteder og sett hvordan de løser oppdraget – gjennom fagkunnskap, service og stolthet – støtter Vinmonopolet. De lykkes med balansegangen som det er å få folks støtte for å selge så lite som mulig, og de har tatt både visjon og oppdrag ut gjennom hele sin organisasjon. Jeg er imponert over Vinmonopolet.

Er oppdraget for byggebransjen å levere byggeprosjekter så fort og billig som mulig eller er det å bosette mennesker i arkitektur som beriker, som er energieffektiv og som benytter seg av moderne teknikk og løsninger – og som kan fortsette å fungere år etter år?

Er oppdraget for helse-Norge å sørge for at folk oppsøker helseforetakene så lite som mulig gjennom å forebygge – eller å reparere de som kommer dit?

Er oppdraget for skole/utdanningssektoren å skaffe finansiering ved å produsere mange studiepoeng – eller å levere arbeidskraft som forstår, kan, tør, vil og får lov til det til et samfunn som skriker etter det?

Jeg er sikker på at en nydefinert oppfatning om hva man skal være vil tilføre nye spennende perspektiver i samfunnet, gitt totalt sett bedre løsninger og bidratt til å sikre fortsatt lønnsom industri, vekst for bedrifter og ansatte og kunder som er mer fornøyde enn i dag.