Blogg

19 jun 2014

Lean Byggeplass ble brukt i Haugesund Fengsel

/
Publisert av

Under oppgradering av brannsikring og slukkingsanlegget i Haugesund Fengsel valgte Statsbygg og Kriminalomsorgen å benytte seg av Lean Metode. Det resulterte i at tiden rehabiliteringen tok ble redusert fra de planlagte 90 til kun 11 dager.

Opprinnelig plan var å gjennomføre oppgraderingsarbeidet i cellefløyen samtidig som fengselet var i drift, men med tanke på sikkerhet og med hensyn til de innsatte, ble fengselet stengt i perioden prosjektet varte. Dermed hadde Statsbygg utfordringen med å gjøre 90 dagers arbeid på 14 dager. Lean Communications hadde det overordnede prosjektstøtteansvaret for planlegging og gjennomføring av lean-implementeringen, der alle i prosjektteamet også ble kurset i Lean.

I første omgang virket det som en umulig oppgave å gjennomføre alt arbeidet på tiden som stod til rådighet, står det i sluttrapporten.  «I første omgang fikk vi ikke planen til å gå opp. Forutsetningene tillot ikke fremdriften vi var avhengige av. Gjennom kursingen fikk imdlitertidig alle involverte en forståelse for helheten i prosjektet, som handler om at alle måtte forholde seg til sammenhengen mellom alle aktivitetene, både egne og andres. Det er på den måten vi faktisk kan leane arbeidsprosessen» Sier Jørn Tøien, faglig leder i Lean Communications.

Arbeidet førte til målbare resultater, også utover antall arbeidsdager spart. Mens opprinnelig plan la opp til at 420 soningsdøgn ville gå tapt som følge av rehabiliteringsarbeidet, endte lean-gjennomføringen på 306 tapte soningsdøgn – en forbedring på 114 døgn. I tillegg sparte byggherre og bruker seg for 1.094 timeverk – over 50 prosent reduksjon, sammenlignet med opprinnelig plan.

Lean Communications er svært fornøyde med samarbeidet med Statsbygg, her kan du lese hva Statsbygg har skrevet om prosjektet.