Blogg

26 jan 2013

Hvorfor vi ikke gjør de riktige tingene

/
Publisert av

Uavhengig av sektor sliter bedriften med å få ansatte – og ledere – til å følge rutiner, avtaler og standard prosedyrer. Hvorfor?

Forskning viser at antall gjenglemte ting i pasienter reduseres med 80% ved bruk av sjekklister. Hvor mange sakser, klemmer, pinsetter osv ble tatt med inn – fraktes like mange ut igjen? Allikevel mente de fleste spurte av norske leger at de ikke hadde behov for sjekklistene – dette mente de å ha kontroll på. Norsk Pasientskadeerstatning har i perioden 2001 til 2010 behandlet 105 saker som handler om utstyr som er gjenglemt i pasienten under operasjon.

I BA-bransjen er det innført obligatorisk uavhengig kontroll – en tredjepart som kommer for å sjekke hvorvidt bedriftene har fulgt lovpålagte krav for bygningsfysikk (inkl lufttetthet), konstruksjonssikkerhet, geoteknikk, brannsikkerhet og våtrom. Dette skyldes mange år med byggefeil som bransjen selv ikke har klart å få kontroll på.

Jeg mener disse eksemplene egentlig er pinlige for de bransjene det gjelder.

Finnes det forklaringer? Eller må vi lete etter unnskyldninger og unnlatelser?

Bedrifter ser nytten i å beskrive hvordan de ønsker arbeidsoppgavene utført. Disse beskrivelsene forteller hvordan akkurat denne bedriften ønsker å gjøre det – det er altså ikke opp til hver og en å løse oppgaven slik han/hun finner det for godt eller har erfaring med. Hovedtanken bak å jobbe etter standardiserte beskrivelser er først og fremst at kunden og de ansatte skal ha forutsigbarhet i det ferdige produktet. Det skal bli slik det opprinnelig ble avtalt.

Den andre hovedgrunnen til å drive etter standardiserte beskrivelser er å kunne drive forbedring. Hvor skal forbedringene starte fra hvis alle jobber på sin måte? Og hvem eier da kompetansen? Er det bedriften eller er det hver og en.

Men jeg har fortsatt ikke besvart hvorfor beskrivelsene ikke blir fulgt. Jeg gir to svar; manglende opplæring og manglende ledelse. Enhver som jobber et sted må få vite hvilke krav som stilles til medarbeiderne. Dette er de beskrivelsene omtalt ovenfor. Når kravene er klare skal de følges. Og dette er en lederoppgave som må tas på alvor. Oppfølging er positivt, god forvaltning av bedriftens metoder som er utviklet i troen på at de gir rett lønnsomhet.

Burde jeg nevnt holdninger? Jeg tror ikke det. Jeg mener en bedrift får de holdninger de selv utvikler gjennom å være gode ledere, følge opp, utvikle, rettlede og styre. Bare vi orker, er rettferdige og konsekvente.