Blogg

29 nov 2011

Trenger vi flere forbedringsmetodikker?

/
Publisert av

I Lean, six sigma eller Lean six sigma brukes flere metoder for forbedringer. De mest brukte er PUKK og DMAIC. Er det behov for alle?

I Lean, six sigma eller Lean six sigma presenteres og brukes flere systematiske metoder for å gjennomføre forbedringer. De mest brukte er PUKK og DMAIC. PUKK – planlegg, utfør, kontroller, korriger – også kjent som Demings sirkel, metoden som Deming introduserte i Japan etter annen verdenskrig og var med og berede grunnen for det vi i dag kaller Lean. DMAIC – define, measure, analyse, improve, control – er mest kjent fra six sigma og er utviklet gjennom arbeid fra GE og Honeywell. Så, konkurrerer de med hverandre, utfyller de hverandre – eller er det behov for å beherske flere?

Vårt svar er to-delt. Delvis skal man være fullstendig pragmatisk – det er viktigere at forbedringer faktisk blir gjort enn med hvilken metode de fremkommer ved hjelp. Delvis ser vi at de to metodene utfyller hverandre og er gode til hvert sitt bruk.

Lean Communications har gode erfaringer med å bruke begge metodene flettet inn i hverandre. Store, omfattende og ofte strategiske prosjekter skrus sammen etter DMAIC-metodikken. Metoden er oversiktlig og har klart definerte trinn som også gjør det enkelt å måle fremdrift – og resultater. Et viktig trinn er selve gjennomføringen av tiltakene – «Improve». For å redusere risikoen til et akseptabelt nivå, er det vanlig å teste løsningen først – pilotering. Avhengig av resultatene av piloteringen, vil enten løsningen rulles ut i full bredde eller vi må gjøre om å teste igjen.

Vi finner at pilotering/eksperimenter/uttesting etter den noe mer oversiktlige og enklere PUKK-tilnærmingen virker bra og gir gode resultater. Vi mener dette bl.a. er fordi den kortere tiden borger for en kort og rask gjennomføring og dessuten at det på denne måten er enklere å skille pilotering fra normal implementering.

Så vi mener det er klare fordeler ved å beherske flere teknikker. Flere gode metoder og verktøy gir større sjanse for at kundene lykkes med de forbedringene som skal gjøres.