Blogg

19 okt 2011

Forbedringsprosjekter til nytte?

/
Publisert av

Veien til helvete er brolagt med gode forsetter, sies det. Og de gode forsettene kan være forbedringsprosjekter, selv om det finnes mange andre lekkasjer også.

Ingen iverksetter forbedringsprosjekter uten å ha et ønske om å lykkes med noe; potensialet er identifisert, og det finnes en plan. Men gjennomføring av forbedringer kan støte på mange skjær. Internt kan det være forsinkelser, manglende forståelse, deltagere som er opptatt med andre ting, uklare målsettinger eller mangel på metode. I tillegg kommer de eksterne truslene. Da er det er lett å tenke «her kommer et prosjekt til», «det går nok over», «hva er det de har funnet på nå», «dette har vi vært med på før». Og prosjektene avsluttes med manglende evne eller tid til oppfølging som fører til at faktisk implementering gjennom varig forbedring ikke skjer.

Uansett årsaker – den totale effekten av alle iverksatte og gjennomførte prosjekter er langt lavere enn det som har vært forventningen. Hva kan dette skyldes og kan noe gjøres med dette?

Vi tror svarene er enkle, og derfor svært kompliserte å gjennomføre. Kompliserte fordi vi utfordrer den utålmodigheten som finnes etter å iverksette ved:

• Færre samtidige prosjekter – men nøye oppfølging
• Klare mål for forbedringen – med utgangspunkt i kunden
• Enighet om felles metode – for enighet og læring
• De riktige heltene – og vi må unngå de som slukker branner
• Læring av effekten av foregående prosjekter

Færre samtidige prosjekter gir først og fremst veldig sterk prioritering av hvilke forbedringsprosjekter som får lov til å igangsettes. De som slipper gjennom nåløyet skal være rettet inn mot å skape verdi for kunden. Dette er fokus, dette er «go-slow». Dette er også Lean.

Mål for forbedringen må uttrykkes på en form som er forståelig for alle som deltar i prosjektet, og samtidig gjøre det klart hva som er hensikten med forbedringsprosjektet. Oppnår vi hensikten, når vi målene. Når vi målene, er forbedringsprosjektet vellykket og får den effekten det skal ha. Dette er Lean.

En felles metode er viktig av to grunner; delvis fordi en felles metode gir en lik fremstilling og gjennomføring av prosjektene, og delvis fordi det er lettere å få til læring på bakgrunn av noe som er likt og felles fra gang til gang. Uansett metode (8D, PUKK, DMAIC eller lignende), så bør enhver bedrift finne en metodikk som de kan øve seg på, bli fortrolige med og bli gode på. Dette er Lean.

Er heltene våre de som har hundre baller i lufta samtidig og lar de være der – eller er det de som nærmest ubemerket tar ned den ene etter den andre og aldri gjør noe nummer ut av det? Belønningssystemer henger nøye sammen med dette.

Læring skal gjøre oss bedre og bedre, både på metodebruk og på prosjektgjennomføring. Dette er Lean.

Et hvert forbedringsprosjekt må ha til hensikt å gjøre verdikjeden mer effektiv og det er til syvende og sist kunden som bestemmer hvilke prosjekter som settes i gang.

Vi utdyper gjerne konseptet gjennom en uforpliktende prat, ring oss eller send en e-post. Kontaktinfo finner du nederst på siden.