Blogg

23 sep 2011

Lean and mean – eller Lean and keen?

/
Publisert av

Med ujevne mellomrom dukker det opp diskusjoner og uttalelser knyttet til Lean som det er grunn til å ta på alvor.

Dette er utsagn som omtaler Lean som menneskefiendtlig fordi det mest kjente utgangspunktet er den japanske mekaniske industrien (spesielt Toyota) Fordi målinger er en viktig del av instrumentene for å bli bedre og så brukes bilder som målinger med stoppeklokke som et uttrykk for at her skal hver og en person behandles som en maskin som kan justeres til å gå fortere og fortere.

Vi kunne ha blåst av denne typen uttalelser, men utveksling av karakteristikker bringer ingen fremover. Derfor er det grunn til å ta denne typen uttalelser og påstander på alvor – både for de bedriftene som driver et vellykket Lean-arbeid og for oss som selger det, markedsfører det og tror på det. Derfor, noen tanker knyttet til dette her.

Riktig forstått, tatt i bruk og videreutviklet innebærer Lean at alle bedriftens ansatte aktivt er med å sette et positivt preg på sin egen hverdag. Og nettopp dette er Leans sterkeste side – selve kjernen av den filosofien som Lean representerer er utvikling og deltagelse av de ansatte. Dette er bakgrunnen for at de fleste bedrifters Lean-visjon eller Lean-mål har “de ansatte er drivkraften” som første utsagn. Dette er samtidig bakgrunnen for at Lean kan anvendes i så forskjellige bransjer som industri, omsorg, saksbehandling, privat og offentlig sektor, ideelle organisasjoner, idrett eller kulturarbeid. Det handler om mennesker – de ansatte i bedriften/organisasjonen, muligheter for å forløse et potensiale og om forbedring.

Ledernes oppgaver endrer seg fra et tradisjonelt syn til å ha oppgaven med å få de ansatte med i et slikt arbeid. Vi vet dette er krevende, men det er nødvendig. Mer om dette i senere blogginnlegg om Lean.

Med bedriftenes ansatte som den drivende kraften, med muligheter til direkte påvirkning på egen hverdag og med aktiv medvirkning ift. utvikling og prioriteringer, burde Lean som filosofi trykkes til brystet av partene i arbeidslivet. Slik den norske arbeidslivsmodellen er ment å fungere (dog uten regjeringens direkte innvirkning) – slik er Lean ment å skulle fungere. Med parter som har felles mål og som arbeider sammen om å nå de. Og det skal lite til for å skjønne at jo flere som forstår, blir invitert til å være med, som får tilstrekkelig med kunnskaper og rom for å delta – jo bedre blir resultatene. Dette er like viktig for kapitaleierne som enhver ansatt – et lønnsomt næringsliv eller en offentlig sektor som maksimerer de verdiskapende delene på bekostning av uviktige oppgaver, er forutsetninger for trygge arbeidsplasser, gode produkter og gode tjenester.

Slagord er bra, de er lette å huske og ofte ganske fengende. Enda bedre hadde det vært om de var på norsk. Men i mangel på noe bedre; Nei til “Lean and mean”, ja til” Lean and keen”.

Synspunkter, kommentarer eller innspill? Kontakt oss – post@leancommunications.no