Hva er Lean?

Lean er en helstøpt filosofi som går ut på å levere feilfrie tjenester og produkter gjennom å produsere verdi for kunden og å gjøre det så effektivt som mulig. Målet er forbedret økonomiske lønnsomheten og å skape merverdi gjennom økt kundefokus

Definisjon på Leandetteerlean

”Galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat”.
-Albert Einstein

Den første som integrerte en komplett produksjonsprosess var Henry Ford med sin introduksjon av samlebåndet tilbake i 1913. Han kunne levere billig og han kunne levere raskt, men alle T-Fordene var like – også fargen. Toyota, med base i et ressursribbet Japan etter 2. verdenskrig måtte tenke nytt. Gjennom smarte forbedringer fant de metoder for både å tilby variasjon i produkttilbudet og beholde flyteffektiviteten til samlebåndet. De utviklet et helhetlig metodeverk, The Toyota Production System. De fokuserte på produktflyten gjennom hele produksjonsprosessen, de introduserte maskiner som overvåket egen produksjonskvalitet, satte maskinene opp i prosessekvens og sørget for korte omstillingstider for å muliggjøre korte produksjonsserier med stor variantbredde. Hvert steg i produksjonsprosessen foret tidligere steg i prosessen med sitt behov for materiell. Resultatet ble lave kostnader, stor variantbredde, høy kvalitet og veldig rask omløpstid – dette som respons til kundenes ønsker og behov.

Toyotas suksess ble observert og transformert til hva vi kjenner som LEAN i boken «The Machine That Changed the World» (1990) av James P. Womack, Daniel Roos og Daniel T. Jones. I en senere bok, «Lean Thinking» (1996), ble LEAN prinsippene spesifisert i fem grunnprinsipper:

  1. Spesifiser verdi fra kundens ståsted
  2. Identifiser verdistrømmen for hvert produkt som skaper disse verdiene og angrip alle steg som ikke bidrar til verdien
  3. Skap flyt gjennom verdistrømmen
  4. Standardiser arbeidet
  5. Perfeksjoner verdistrømmen gjennom kontinuerlig forbedring

Lean har siden spredd seg til alle typer industriproduksjon og til nye sektorer, inklusive bygg og anlegg, logistikk, helse, varehandel, tjenestesektoren og offentlige virksomheter over hele verden.

 

Hva Lean er for oss

Vi mener at Lean kan anvendes i alle organisasjoner der det er behov for omstilling og effektivisering.

I Lean er lønnsomhet målet, ikke fokuset. Fokuset er nemlig på den enkelte medarbeider og involvering av medarbeiderne gjennom god ledelse. Kontinuerlig forbedring er nøkkelen til å skape en fleksibel organisasjon, og i kontinuerlig forbedring er læring et sentralt element. Lean tilbyr metoder og verktøy som skal til for å optimalisere arbeidsprosesser, samt et styringsverktøy som muliggjør gjennomføring av prosjekter på kortere tid, med lavere kostnader, høyere fortjeneste og bedre kvalitet.

Vi tror på Lean fordi det fungerer!